مقاله بررسي تعادل بدني در بيماران مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس استان خوزستان با استفاده از آزمون هاي باليني عملکردي تعادل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۳۵ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تعادل بدني در بيماران مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس استان خوزستان با استفاده از آزمون هاي باليني عملکردي تعادل
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مالتيپل اسکلروزيس
مقاله تعادل
مقاله مقياس تعادلي برگ
مقاله آزمون بلند شدن و رفتن زماندار
مقاله رمبرگ تغيير يافته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرين رابعه
جناب آقای / سرکار خانم: شاطرزاده يزدي محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: شرف الدين زاده ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: گوهرپي شاهين
جناب آقای / سرکار خانم: ارسطو علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مالتيپل اسکلروزيس (ام اس) شايع ترين بيماري پيشرونده نرولوژيک در بزرگسالان جوان است. اين بيماري يک بيماري مخرب ميلين است که سيستم عصبي مرکزي را درگير مي کند. به دليل اينکه اين ضايعه ها در نواحي مختلفي از سيستم عصبي مرکزي پراکنده هستند، بيماران داراي درجه هاي متغيري از اختلال هاي تعادلي، هماهنگي، حسي، قدرت و بينايي هستند. هدف از اين پژوهش بررسي تفاوت هاي عملکرد تعادلي دو گروه آزمون و کنترل با استفاده از آزمون هاي باليني عملکرد تعادلي بود.
روش بررسي: ۴۰ بيمار مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس که به انجمن ام اس استان خوزستان واقع در دانشکده توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور مراجعه کرده بودند، به همراه ۴۰ فرد سالم به عنوان گروه کنترل، با استفاده از آزمون هاي مقياس تعادلي برگ (BBS)، بلند شدن و رفتن زمان دار (TUG)، رمبرگ تغيير يافته (با چشمان باز و بسته) و کشيدن طرفي دست (به سمت راست و چپ) مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفتند.
يافته ها: گروه آزمون (بيماران مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس) در همه آزمون هاي تعادلي ضعيف تر از گروه کنترل عمل کردند (P<0.001).
نتيجه گيري: بيماران مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس در عملکرد تعادلي خود داراي اختلال هستند.