مقاله بررسي تعامل گروه هاي پيشه وري با طريقت شيخ صفي الدين اردبيلي بر اساس مندرجات صفوه الصفا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۶ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تعامل گروه هاي پيشه وري با طريقت شيخ صفي الدين اردبيلي بر اساس مندرجات صفوه الصفا
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابن بزاز
مقاله شيخ صفي الدين اردبيلي
مقاله اخي
مقاله پيره
مقاله پيشه
مقاله پيشه ور
مقاله راوي
مقاله روايت
مقاله صفوهالصفا
مقاله صفويه
مقاله گروه هاي اجتماعي
مقاله گروه هاي پيشه وري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروبيگي هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: فرخي يزدان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مشخصه هاي مهم جامعه ايران در دوران پس از تهاجم مغولان، رشد و گسترش حضور و نفوذ اجتماعي و سياسي مشايخ و گروه هاي متصوفه است. بي شک آنها در مناسبات اجتماعي و سياسي نقش مهمي بر عهده داشتند و در روند تحولات بعدي تاثير بسزايي گذاشتند.
فعاليت اجتماعي و سياسي طريقت شيخ صفي الدين اردبيلي به عنوان يکي از مشايخ بزرگ اين دوره، سرانجام به بر روي کار آمدن سلسله قدرتمند صفويه منجر گرديد و آن چنان نفوذي در بين عامه مردم پيدا کرد که حتي باوجود بي لياقتي جانشينان شاه عباس دوم و اضمحلال آن سلسله در مقابل افغان ها و ساير نيروهاي خارجي، باز هم در بين مردم نفوذ داشتند و فرمانروايان افشاريه و زنديه خود را ناگريز از توجه به آن خاندان مي ديدند.
مشايخ بزرگ و شيخ صفي الدين و در ادامه اخلاف وي، از طريق جذب گروه هاي اجتماعي (بازاريان، ديوانيان و…) و با افزايش پيروان طريقت در بين مردم قدرت فراواني کسب مي کردند و از طريق اين نيروها و نفوذ در بين حکومت صاحب نفوذ سياسي مي شدند. در مورد کيفيت روابط طريقت مشايخ با گروه هاي اجتماعي و کيفيت جذب نيروها و گروه ها اطلاع چنداني در دست نيست و نيز پژوهش چنداني شکل نگرفته است. هدف اين پژوهش دست يابي به نحوه تعامل و واکنش نيروهاي بازار با طريقت صفويه است.
بررسي صفوهالصفا و گردآوري و تحليل اطلاعات اين اثر تلاشي در اين زمينه محسوب مي شود. هدف اين پژوهش سنجش و بررسي گروش و واکنش گروه هاي پيشه وري نسبت به طـريقت شيخ صفي الدين اردبيلي است.