مقاله بررسي تعداد و اثر ژن هاي کنترل کننده تيپ آلودگي در واکنش به تنش ناشي از نژاد +۶E130A زنگ زرد گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي به زراعي(تنش هاي محيطي در علوم گياهي) از صفحه ۱۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تعداد و اثر ژن هاي کنترل کننده تيپ آلودگي در واکنش به تنش ناشي از نژاد +۶E130A زنگ زرد گندم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله زنگ زرد
مقاله نحوه توارث
مقاله تجزيه ميانگين نسل ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زهراوي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بي همتا محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي مطالعه نحوه توارث مقاومت به تنش زنگ زرد در گندم نسل هاي F1، F2، BC1 و BC2 از تلاقي Elitelep x Bolani تهيه شد. گياهچه ها توسط نژاد زنگ زرد  6E130A+تلقيح شده و صفت تيپ آلودگي يادداشت برداري شد. نتايج تجزيه ميانگين نسل ها و تجزيه نسبت تفرق فنوتيپي نشان داد که ۱ تا ۲ ژن، مسوول تيپ آلودگي مي باشند. اثر غالبيت و اثر متقابل افزايشي×غالبيت در کنترل ژنتيکي تيپ آلودگي داراي اهميت بود، وراثت پذيري عمومي به طور متوسط %۸۹، و وراثت پذيري خصوصي %۶۸ برآورد شد. جهت غالبيت به سمت مقاومت بيشتر و تفکيک متجاوز در دو جهت تيپ آلودگي پايين تر و تيپ آلودگي بالاتر مشاهده شد.