مقاله بررسي تغذيه گاوماهي گرد (Neogobius melanostomus) در سواحل جنوب غربي درياي خزر (سواحل استان گيلان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۱۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تغذيه گاوماهي گرد (Neogobius melanostomus) در سواحل جنوب غربي درياي خزر (سواحل استان گيلان)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان گيلان
مقاله تغذيه
مقاله درياي خزر
مقاله گاوماهي گرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله پوربي ريا حميد
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: سرپناه سوركوهي علي نقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گاوماهي گرد (Neogobius melanostomus) مانند گاوماهيان ديگر درياي خزر به دليل استفاده از طعمه هاي غيرقابل دسترس براي ساير ماهيان، به عنوان رقيب غذايي ماهيان کفزي خوار، به عنوان غذاي اصلي ماهيان شکارچي و همچنين به دليل افزايش توليد ماهيان دريا داراي اهميت اکولوژيکي زيادي مي باشند. در ايران تاکنون مطالعات ناچيز و پراکنده اي بر روي گاو ماهيان انجام شده و در مطالعه حاضر نمونه هاي گاوماهي گرد مورد نظر از ۳ ايستگاه ناحيه غربي (ساحل استارا)، مرکزي (ساحل انزلي) و شرقي (ساحل چابکسر) حوزه جنوب غربي درياي خزر و از هر ايستگاه ۳ عمق در منطقه ۵ – ۰ متري، ۱۰ – ۵ متري و ۱۵ – ۱۰ متري و از بهمن ۱۳۸۶ تا دي ۱۳۸۷ و به صورت ماهانه با استفاده از ترال کفي ويژه، صيد و پس از انتقال به ازمايشگاه، بررسي هاي تغذيه اي برروي انها انجام پذيرفت. نتايج نشان داد که شاخص تهي بودن لوله گوارش با افزايش دما افزايش يافته، ولي طول نسبي روده با تغيير سن و جنس و نيز ايستگاه تفاوتي را نشان نمي دهد. شاخص شدت تغذيه بين دو جنس تفاوت نداشته ولي اختلافاتي را برحسب ايستگاه و عمق نشان مي دهد. اين بررسي نشان داد که گاوماهي گرد گونه اي گوشتخوار از نوع کفزي خوار و متنوع خوار بوده و از بين جانوران مصرفي (۲۱ نوع) عمدتا نرمتنان و سخت پوستان را مصرف مي نمايد. شاخص اولويت غذايي گاوماهي گرد نشان داد که اين گونه ماهي در سواحل ايراني درياي خزر داراي هيچ غذاي اصلي نمي باشد.