مقاله بررسي تغيرات کيفي آب هاي زيرزميني دشت ارسنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۷۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تغيرات کيفي آب هاي زيرزميني دشت ارسنجان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت آب
مقاله NO3++ ،PH
مقاله EC و TDS
مقاله آبهاي زير زميني و دشت ارسنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديريت بهينه منابع آبي و حفظ و ارتقاي کيفيت آنها نيازمند وجود اطلاعات در زمينه موقعيت، مقدار و پراکنش فاکتورهاي شيميايي آب در يک منطقه جغرافيايي معين مي‌باشد. تغيير کيفيت آب هاي زيرزميني و شور شدن منابع آب در حال حاضر خطري بزرگ در راه توسعه کشاورزي کشور بخصوص در اراضي خشک مي‌باشد. اين تحقيق در دشت ارسنجان در شمال شرق استان فارس صورت گرفته و هدف از آن مطالعه تغييرات کيفي و مکاني خصوصيات آبهاي زيرزميني از نظر پارامترهاي EC، PH،NO3++  و TDS و پهنه بندي آبهاي زيرزميني منطقه جهت مصارف شرب و کشاورزي مي‌باشد. نتايج نشان داد که مقدار EC و  TDSاز شمال غرب دشت به سمت جنوب و جنوب شرق در حال افزايش است. در حاليکه مقدار NO3++ از جنوب و جنوب شرق به سمت شمال غرب در افزايش مي باشد. علاوه بر اين نتايج نشان داد که از نظر شرب، آب هاي زير زميني منطقه بر اساس دياگرام شولر در چهار گروه خوب (۱۷ درصد)، قابل قبول (۴۸٫۲۲ درصد)، نامناسب (۳۱٫۷۱ درصد) و بد (۳٫۰۷ درصد) و ازنظر کيفيت، جهت استفاده در کشاورزي در چهار کلاس خوب (۱۴٫۵ درصد)، قابل قبول (۶۶٫۱۴) مشکوک (۱۵٫۷۱ درصد) و بد (۳٫۶۵ درصد) قرار مي گيرند. همچنين نتايج نشان داد که از نظر درجه ايجاد مشکل در استفاده از آب هاي زير زميني در کشاورزي بيش از ۷۵% درصد آب هاي زير زميني دشت ارسنجان داراي مشکل کم تا متوسط هستند.