مقاله بررسي تغييرات اقتصادي و اجتماعي در شيوه زندگي روستاييان به واسطه استقرار صنعت در مناطق روستايي نمونه مورد مطالعه: مجتمع صنعتي معدني مس قلعه زري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در علوم اجتماعي (دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱۷۹ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات اقتصادي و اجتماعي در شيوه زندگي روستاييان به واسطه استقرار صنعت در مناطق روستايي نمونه مورد مطالعه: مجتمع صنعتي معدني مس قلعه زري
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعاليت هاي غيرزراعي
مقاله صنايع روستايي
مقاله توسعه پايدار (روستايي)
مقاله تغييرات اقتصادي و اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرماني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بهروان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ازكيا مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به بررسي مقوله استقرار صنعت در مناطق روستايي به عنوان يکي از شيوه هاي رايج بسط اقتصاد غيرزراعي در روستاها و تغييرات اقتصادي و اجتماعي در شيوه زندگي روستاييان به واسطه اين امر پرداخته شده است. کمبود در برخي ازعوامل اصلي توليد کشاورزي همچون منابع آب و خاک در عين فراواني عامل نيروي کار در اين مناطق علاوه بر ايجاد فشار روز افزون بر زمين هاي زراعي، موجب مهاجرت گسترده روستاييان و به تبع آن درگير ساختن ديگر مناطق با مشکلات ناشي از اين مهاجرت ها مي شود. در چنين وضعيتي استقرار صنعت به ويژه در مناطقي که از قابليت کافي در زمينه توليد کشاورزي برخوردار نيستند مي تواند ابزاري مناسب براي تثبيت مکاني جمعيت روستايي و ارتقا سطح شاخص هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي همچون اشتغال، درآمد و برخورداري از امکانات بهداشتي، درماني و آموزشي در عين صيانت از منابع طبيعي تجديد ناشونده همچون منابع آب و خاک باشد. نتايج اين تحقيق نيز در بيشتر موارد مؤيد اين اثرات است. در عين حال برخي اثرات سو زيست محيطي و در مواردي مهاجرت ناشي از توانمندي اقتصادي را نيز به عنوان وجه ديگر فرآيند مورد اشاره، نبايد از نظر دور داشت.