مقاله بررسي تغييرات تست سريال پيک فلومتري در کارگران کارگاههاي رنگ کاري اتومبيل شهر اصفهان در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۷۳ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات تست سريال پيک فلومتري در کارگران کارگاههاي رنگ کاري اتومبيل شهر اصفهان در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تست حداکثر جريان بازدمي
مقاله نقاشان اتومبيل
مقاله پيک فلومتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برخورداري عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: پورعبديان سيامك
جناب آقای / سرکار خانم: خوبي جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: كارچاني محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: کارگران کارگاههاي رنگ آميزي اتومبيل در معرض آلاينده هاي مختلف از جمله ايزوسيانات ها مي باشند و يکي از مهمترين عوارض نامطلوب تماس با اين مواد آسم شغلي است. هدف از انجام اين مطالعه شناخت تغييرات تست سريال پيک فلومتري در نقاشان اتومبيل مي باشد.
روش بررسي: نوع مطالعه توصيفي-تحليلي بود که به صورت مقطعي انجام شد .۴۳ نفر از کارگران کارگاههاي رنگ آميزي اتومبيل اصفهان به صورت تصادفي انتخاب شدند. تست حداکثر جريان بازدمي افراد (پيک فلو) با دستگاه پيک فلومتر (وايتالوگراف مدلAsma plan ) در دو نوبت ابتدا و انتهاي شيفت کاري و به مدت يک هفته براي هر کارگر انجام شد.
يافته ها: ميانگين درصد تغييرات حداکثر جريان بازدمي در روز اول هفته برابر با ۶٫۹۱ درصد و در روز پاياني هفته برابر با ۸٫۱۱ درصد بود. ميانگين درصد تغييرات حداکثر جريان بازدمي افراد در روز تماس با آلاينده برابر با ۱٫۸±۱۱٫۲ درصد و در روز بعد از تماس با آلاينده برابر با ۱٫۹±۷٫۹ درصد بود. که بر اساس استاندارد تست هاي عملکرد ريوي نشان دهنده تغيير پاتولوژيک در وضعيت ريوي مي باشد. ۷۲ درصد از کارگران در روز تماس با آلاينده تغيير بيش از %۱۰ در پيک فلو نشان دادند.
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد که ريسک ابتلا به آسم شغلي و ديگر بيماري هاي ريوي در کارگران نقاش اتومبيل وجود دارد و تست پيک فلومتري مي تواند در ارزيابي اختلالات ريوي ابزاري مفيد باشد.