مقاله بررسي تغييرات جرم ناشي از دگرساني هيدروترمال سنگ هاي آتشفشاني تتماج، شمال غرب نطنز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۲۱۷ تا ۲۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات جرم ناشي از دگرساني هيدروترمال سنگ هاي آتشفشاني تتماج، شمال غرب نطنز
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغييرات جرم
مقاله دگرساني هيدروترمال
مقاله بازالت
مقاله تتماج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كنعانيان علي
جناب آقای / سرکار خانم: امين الرعايايي يميني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: احمديان جمشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سنگ هاي آتشفشاني- رسوبي زير دريايي تتماج بخشي از کمربند ولکانيکي سهند- بزمان را تشکيل مي دهند. اين سنگ ها از گدازه هاي حدواسط- مافيک و مواد آذرآواري وابسته همراه با بين لايه هاي از سنگ هاي رسوبي به سن اليگوسن تشکيل شده اند سنگهاي آتشفشاني مذکور با شدت هاي مختلف متحمل دگرساني گرمايي شده اند به طوري که کاني هاي ثانويه آلبيت، اپيدوت، هماتيت، کلريت، اکتينوليت، کلسيت و کوارتز در آن ها به وجود آمده است. بر اساس ويژگي هاي کاني شناسي و شيميايي، سنگ هاي مذکور به انواع -۱ نسبتا سالم -۲ کلريتي- اپيدوتي شده -۳ هماتيتي شده -۴ اپيدوتي شده قابل تفکيک مي باشند. سنگ هاي کمتر دگرسان شده با ترکيب آندزيت، آندزيت بازالتي و بازالت حدود %۱۰ از سنگ هاي منطقه را تشکيل مي دهند. دگرساني کلريت- اپيدوت به عنوان اولين فاز دگرساني به صورت گسترده سنگ هاي منطقه را تحت تاثير قرار داده است. اين دگرساني که در اثر چرخش آب دريا به داخل گدازه هاي داغ به وجود آمده باعث افزايش مقدار عناصر TiO2, Sr, CaO و Ni در سنگ هاي بازالتي و عناصر Rb, Th, CaO و K2O در سنگ هاي آندزيتي شده است. زن هاي اپيدوتي، بخش هايي از سنگ هاي غني از کلريت- اپيدوت هستند که به علت داشتن تراوايي زياد، تحت نفوذ سيال غني از Ca، از اپيدوت غني و از عناصري مثل Na, Fe و Mg تهي شده اند. سنگ هاي غني از هماتيت از تبديل سنگ هاي غني از کلريت- اپيدوت، در شرايط فوگاسيته بالاي اکسيژن و در مواجه با سيال غني از آهن و منيزيم تشکيل شده اند. با هماتيتي شدن سنگ هاي غني از کلريت- اپيدوت، مقدار قابل ملاحظه اي CaO از محيط خارج شده است.