مقاله بررسي تغييرات حجم مخزن، رطوبت و املاح منطقه غير اشباع دشت هشتگرد بمنظور ارزيابي سفره آب زيرزميني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۴۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات حجم مخزن، رطوبت و املاح منطقه غير اشباع دشت هشتگرد بمنظور ارزيابي سفره آب زيرزميني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغذيه سفره آب زيرزميني
مقاله حجم مخزن
مقاله ژئوالکتريک و هشتگرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي فرود
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: محسني ساروي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعات آب هاي زيرزميني، اندازه گيري و محاسبه تغذيه سفره آب زيرزميني داراي حساسيت و اهميتي بسزا مي باشد. بدين منظور، روش ژئوالکتريک در بررسي هاي رديابي، شبيه سازي جريان آب زيرزميني و انتقال املاح شيميايي بکار گرفته شد. در اين پژوهش روش ژئوالکتريک دو هدف عمده را دنبال مي کرد: ۱- ارتباط بين مقاومت الکتريکي و مقادير املاح و رطوبت با روش دوقطبي- دوقطبي بررسي شد که در اين راستا نتايج مناسب و معني داري استنتاج گرديد. ۲- با استفاده از گمانه هاي الکتريکي روش شلومبرژه، ضريب قابليت انتقال آب در ستون آبرفت دشت هشتگرد محاسبه شد که با كاربرد آن مقدار و ساز و كار تغذيه دشت ارزيابي و مقادير املاح و رطوبت خاک بين نيمرخ هاي حفر شده اعتبار سنجي شد تا تغييرات گذشته حجم مخزن آب زيرزميني دشت هشتگرد دقيق تر بررسي گردد.