مقاله بررسي تغييرات ذخيره گاه جنگلي بلوط سرسختي با استفاده از عکس هاي هوايي و آماربرداري صددرصد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۶۳۷ تا ۶۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات ذخيره گاه جنگلي بلوط سرسختي با استفاده از عکس هاي هوايي و آماربرداري صددرصد
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عكس هاي هوايي
مقاله آماربرداري صددرصد
مقاله ارتوفتو
مقاله ناهمسال
مقاله ذخيرگاه جنگلي سرسختي
مقاله بلوط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيات محمود
جناب آقای / سرکار خانم: زبيري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: مروي مهاجر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 سطح زيادي از جنگل هاي ايران در ناحيه ايراني- توراني قرار گرفته است. استفاده بي رويه از جنگل هاي اين ناحيه در ساليان متمادي موجب شده که اين جنگل هاي با ارزش به اکوسيستم هاي حساس و شکننده اي تبديل شوند.
مشخصه تاج پوشش به عنوان مهمترين مشخصه براي آگاهي از وضعيت کمي جنگل و بررسي و پايش تغييرات آن محسوب مي شود. امروزه استفاده از عکس هاي هوايي با توجه به گستردگي، هزينه کم و سرعت عمل زياد در مقايسه با عمليات زميني، گسترش زيادي يافته است. بنابراين در اين تحقيق سعي شده که با تفسير رقومي- بصري عکس هاي هوايي و استفاده از آماربرداري صددرصد زميني، تغييرات كمي ذخيره گاه بلوط سرسختي طي يك دوره زماني۵۰ ساله بررسي شود. بدين منظور عكس هاي هوايي دو دوره ۱۳۳۴ و ۱۳۷۴ ارتوفتو شد و تغييرات كمي طي اين دو دوره با آماربرداري صددرصد كه در سال ۱۳۸۶ انجام شد، مقايسه گرديد. نتايج نشان داد كه طي دوره ۴۰ ساله اول، تاج پوشش ۶ درصد کاهش يافته و از ۴۱ درصد به ۳۵ درصد رسيده است. ولي از سال ۱۳۷۴ درصد تاج پوشش با افزايش ۵ درصدي که نتيجه مديريت صحيح بوده به ۴۰ درصد در سال ۱۳۸۶ رسيده است.