مقاله بررسي تغييرات زماني آب شستگي اطراف آب شکن T شکل در قوس ۹۰ درجه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۷۹ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات زماني آب شستگي اطراف آب شکن T شکل در قوس ۹۰ درجه
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغييرات زماني
مقاله آب شکن T شکل
مقاله ابعاد چاله آب شستگي
مقاله توپوگرافي قوس
مقاله آب شستگي حداکثر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واقفي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قدسيان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي نيشابوري سيدعلي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آب شکن يکي از اجزا مهم در حفاظت از سواحل رودخانه ها مي باشد. استقرار آب شکن ها باعث ايجاد تغييرات در ميدان جريان، الگوي آب شستگي و توپوگرافي بستر مي شود. مکانيزم جريان و انتقال رسوب هنگامي که آب شکن در قوس قرار گرفته است بسيار پيچيده مي باشد. در اين مقاله به بررسي تغييرات زماني ابعاد چاله آب شستگي و توپوگرافي بستر پيرامون آب شکن هاي T شکل مستقر در قوس ۹۰ درجه پرداخته شده است. براي اين منظور در يک کانال آزمايشگاهي با قوس ۹۰ درجه و ملايم و داراي بستر رسوبي با دانه بندي به قطر متوسط ۲۸/۱ ميلي متر و شرايط آب زلال، آزمايش هايي طراحي و اجرا شد. در اين آزمايش ها تاثير پارامترهاي طول آب شکن، طول بال آب شکن، موقعيت قرارگيري آب شکن در قوس و همچنين عدد فرود جريان بر تغييرات زماني ابعاد چاله آب شستگي حول آب شکن T شکل و تغييرات توپوگرافي بستر مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج بيانگر اين است که افزايش طول آب شکن، کاهش طول بال آب شکن، افزايش عدد فرود و تغيير موقعيت آب شکن به سمت پايين دست قوس باعث افزايش ابعاد چاله آب شستگي مي گردد.