مقاله بررسي تغييرات زيست محيطي تالاب ها و مناطق حفاظت شده با استفاده از تصاوير چند زمانه سنجنده TM(مطالعه موردي: تالاب نيريز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در محيط شناسي از صفحه ۶۵ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات زيست محيطي تالاب ها و مناطق حفاظت شده با استفاده از تصاوير چند زمانه سنجنده TM(مطالعه موردي: تالاب نيريز)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغييرات
مقاله تالاب نيريز استان فارس
مقاله تصاوير چند زمانه
مقاله سنجندهTM
مقاله طبقه بندي حداکثر احتمال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: ملك محمدي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: آبكار علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني مهريان مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ظهرابي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تالاب ها، پارک هاي ملي و پناهگاههاي حيات وحش از مهم ترين سرمايه هاي اکولوژيکي به شمار مي روند، از اين رو اطلاع از تغييرات آنها نقش اساسي در کيفيت مديريت اين گونه مناطق دارد. در اختيار داشتن اطلاعات جديد از تغييرات آنها به يافتن علل تغيير و اتخاذ برنامه ها و سياست هاي لازم کمک مي کنند. در اين مقاله پارک ملي و پناهگاه حيات وحش بختگان در استان فارس که تالاب نيريز را شامل مي شوند، در شرق شهر شيراز، مورد تحقيق قرار گرفته است. اين تالاب امروزه کاملا خشک شده است و متخصصان محيط زيست بر اين باورند که فعاليت هاي انساني از جمله ساخت سد هاي سيوند و ملاصدرا و همچنين خشکسالي هاي اخير دلايل اصلي اين مساله اند. به منظور يافتن مقدار و علت تغييرات به وقوع پيوسته در اين تالاب در فاصله سالهاي ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۹ از بهترين روشهاي سنجش از دور در پردازش تصوير و تصاوير TM ماهواره Landsat استفاده شد. در طبقه بندي تصاوير، از روش طبقه بندي نظارت شده و الگوريتم حداکثر احتمال استفاده شد. نتايج حاصل نشان دهنده دقت کلي طبقه بندي تصاوير در سالهاي ۱۹۹۸ و ۲۰۰۹ به ترتيب به ميزان ۶۷٫۹۱ درصد و ۳۶٫۹۲ درصد است. همچنين پردازش اطلاعات، بيان کننده افزايش ۱۲۹ درصدي مساحت نمک و کاهش ۵۲ درصدي مساحت آب به عنوان مهم ترين تغييرات اين تالاب در بازه زماني مورد مطالعه اند. نتيجه اين تحقيق مبين بروز وگسترش بحران زيست محيطي در منطقه است، از اين رو ضرورت در نظر گرفتن تمامي ملاحظات اجتماعي، زيست محيطي و اقتصادي و لحاظ کردن ديد کلان در نگرش به مسايل زيست محيطي ضروري است.