مقاله بررسي تغييرات فازي سيليس و سيليسيوم به هنگام آسياب کاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مواد پيشرفته در مهندسي (استقلال) از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات فازي سيليس و سيليسيوم به هنگام آسياب کاري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسياب کاري مکانيکي
مقاله استيشووايت
مقاله سيليس
مقاله سيليسيوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باباشاهي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عنايتي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: منشي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله اثر آسياب کاري بر روي تغييرات فازي سيليسيوم و سيليس بررسي شده است. پودر سيليسيوم در محلول آمونياک %۲۵ آسياب کاري  شد. پودر آسياب شده در دماي ۱۲۰۰oC به مدت ۱ ساعت عمليات حرارتي شد. در آزمايشي ديگر پودر ميکرو سيليس آمورف، همراه با نيتريد آلومينيوم آسياب کاري شد و سپس در دماي  oC1200 به مدت ۲ ساعت عمليات حرارتي شد. پودرها با پراش پرتو ايکس (XRD) تحليل فازي شد. ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM) براي بررسي شکل و اندازه پودرها به کار رفت. آسياب کاري سيليسيوم در محلول آمونياک ابتدا منجر به آمورف شدن پودر شد که پس از افزايش زمان آسياب کاري، پودر آمورف به شکل کوارتز بلوري شد. پس از عمليات حرارتي در الگوي پراش پرتو ايکس پودر علاوه بر پيکهاي کوارتز، پيکهاي کريستوباليت و يک فاز اکسيدي ديگر با ساختار اورترومبيک موسوم به فاز O است نيز ديده شد. آسياب کاري ميکروسيليس آمورف با پودر نيتريد آلومينيوم نيز منجر به بلوري شدن سيليس آمورف به شکل فاز استيشووايت شد که پس از عمليات حرارتي فرايند بلوري شدن کامل شد و استيشووايت به صورت فاز غالب در آمد.