مقاله بررسي تغييرات فراواني و تنوع پرتاران (Polychaetes) در زير قفس هاي پرورش ماهي خور غزاله (خورموسي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اقيانوس شناسي از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات فراواني و تنوع پرتاران (Polychaetes) در زير قفس هاي پرورش ماهي خور غزاله (خورموسي)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبوي سيدمحمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: سيدمرتضايي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان مديسه سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: جهاني نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فعاليت هاي آبزي پروري امروزه اهميت فراواني دارند، لذا به موازات اين فعاليت ها، مطالعه اثرات اين گونه فعاليت ها بر بوم سامانه دريا ضروري به نظر مي رسد. اين مطالعه به منظور بررسي تغييرات فراواني و تنوع پرتاران در محل احداث قفس هاي دريايي در خور غزاله انجام شده است. نمونه برداري به صورت ماهيانه، به مدت پنج ماه از مرداد ماه تا آذر ماه ۱۳۸۶ در خور غزاله انجام گرفته است. به اين منظور ۴ ايستگاه در خور غزاله از زير قفس تا فاصله ۴۰۰ متري قفس برحسب فاصله در نظر گرفته شد که از هر ايستگاه سه نمونه رسوب براي جداسازي و شناسايي پرتاران و يك نمونه براي آناليز دانه بندي رسوبات و سنجش ميزان مواد آلي درون رسوبات يا TOM به وسيله گرب ون وين (VAN VEEN) با سطح مقطع ۰٫۲۲۵ متر مربع برداشت گرديد. در بررسي جوامع پرتار، به ترتيب گونه هاي Cirriformia sp. با فراواني %۱۸٫۹۳، Cossura sp. با فراواني %۱۸٫۰۴،Capitella sp.  با فراواني %۱۷٫۴۲،Nephthys sp. با فراواني %۵٫۸۵ و Sternaspis sp. با فراواني %۷٫۸۴ گونه هاي غالب را در بين ايستگاه هاي مختلف تشکيل مي دادند. نتايج نشان مي دهند که تنوع گونه اي از ايستگاه ۱ (زير قفس) تا ايستگاه ۴ (۴۰۰ متري) از ۱٫۷۹ به ۲٫۱۱ و غالبيت از ۰٫۴۱ به ۰٫۱۶ رسيده است. ميانگين درصد مواد آلي در رسوبات خور با دامنه (۶٫۱۷-۲۳٫۲۶) درصد تخمين زده شد که ايستگاه ۴ کمترين و بيشترين مقدار را به ترتيب در آبان ماه و مرداد ماه نشان مي داد. آناليز دانه بندي رسوبات ميزان درصد سيلت ـ رس را با دامنه (۴٫۷۶-۹۷٫۴۷) نشان مي داد که کمترين مقدار مربوط به مهر ماه ايستگاه ۲ (۵۰ متري قفس) و بيشترين مقدار مربوط به ايستگاه ۳ (۱۵۰ متري قفس) مرداد ماه ثبت شد.