مقاله بررسي تغييرات فصلي اسانس .Eucalyptus maculata Hook که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۵۸۱ تا ۵۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات فصلي اسانس .Eucalyptus maculata Hook
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله .Eucalyptus maculata Hook
مقاله اسانس
مقاله تغييرات فصلي
مقاله ۱
مقاله ۸-سينئول
مقاله سيترونلول
مقاله سيترونلال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عصاره محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: صداقتي منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: كيارستمي خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: قمري زارع عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توانايي اکاليپتوس ها در رشد سريع سبب شده تا اين جنس در جنگل کاري، مصارف صنعتي و دارويي اهميت فوق العاده اي پيدا کند. گونه درختي Eucalyptus maculata Hook. از نظر توليد برخي ترکيبهاي شيميايي و مصارف دارويي نسبت به ساير اکاليپتوس ها از اهميت خاصي برخوردار است. در اين پژوهش براي بررسي تغييرات کمي اسانس و نوع ترکيبهاي تشکيل دهنده برگ درخت E. maculata، از منطقه گرمسيري دزفول (ايستگاه تحقيقاتي صفي آباد) در استان خوزستان در چهار فصل سال جمع آوري گرديد. روغن اسانسي گياه به روش تقطير با آب استخراج و به کمک دستگاه هاي کروماتوگرافي گازي (GC) و کروماتوگرافي گازي متصل به طيف سنج جرمي(GC/MS)  مورد مطالعه و شناسايي قرار گرفت. بيشترين بازده اسانس در فصل پاييز (۱٫۷%) و کمترين بازده اسانس در فصل بهار (۰٫۵۲%) بدست آمد. بيشترين مقدار ۸، ۱-سينئول با راندمان ۲۲٫۵% در زمستان، سيترونلال ۱۵٫۰% در بهار و سيترونلول ۳۵٫۰% در تابستان بدست آمد. بيشترين مقدار ترکيبهاي معطر (۴۶%) در تابستان بدست آمد و همچنين بيشترين ترکيب در تمامي فصول سيترونلول بود و سيترونليل استات نيز مقدار خود را در کل سال ثابت نگه داشت.