مقاله بررسي تغييرات مکاني حداکثر بارش محتمل ۲۴ ساعته در حوضه آبريز قره قوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله آبياري و زهكشي ايران از صفحه ۵۰ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات مکاني حداکثر بارش محتمل ۲۴ ساعته در حوضه آبريز قره قوم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حداکثر بارش محتمل
مقاله ضريب فراواني
مقاله گشتاورهاي خطي
مقاله حوضه قره قوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمان بيژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از بزرگترين مشکلات در هيدرومتئورولوژي تخمين مقدار معقول حداکثر بارش محتمل (PMP) براي دوره هاي مختلف است که انتظار مي رود در يک نقطه و يا در يک محدوده اتفاق افتد. هرشفيلد يک روش آماري براي برآورد PMP بر اساس معادله عمومي تناوب ارايه کرده است. بررسي هاي متعددي بر روي ضريب فراواني اين روش صورت گرفته است ولي هنوز هم منجر به برآوردهاي بالايي از PMP مي شود. اين مقاله ضريب فراواني روش هرشفيلد را بر اساس آمار محلي حوضه آبريز قره قوم با مساحت ۴۴۴۹۱ کيلومتر مربع تحليل کرده است. روش گشتاوردهاي خطي همگني ۵۷ ايستگاه باران سنجي حوضه را تاييد کرد. بر اين اساس ضريب فراواني رابطه هرشفيلد برابر ۷٫۶۳ بدست آمد که با تحقيقات مشابه در حوضه اترک و همچنين کشور مالزي هماهنگي دارد. سپس حداکثر بارش محتمل ۲۴ ساعته در ايستگاه هاي حوضه محاسبه و مورد بررسي قرار گرفت. در نهايت منحني هاي هم مقدار حداکثر بارش محتمل ۲۴ ساعته حوضه جهت نشان دادن توزيع مکاني آن در حوزه مذکور ترسيم گرديد.