مقاله بررسي تغييرات نفوذپذيري لاينر رسي در تماس با شيرابه پسماند شهري (مطالعه موردي: محل دفن زباله کهريزک) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در محيط شناسي از صفحه ۳۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات نفوذپذيري لاينر رسي در تماس با شيرابه پسماند شهري (مطالعه موردي: محل دفن زباله کهريزک)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محل دفن پسماند
مقاله لاينر رسي
مقاله شيرابه
مقاله نفوذسنج
مقاله كهريزک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جليلي قاضي زاده مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: صفري ادوين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از لاينرهاي خاکي به دليل توانايي دسترسي به مصالح مناسب در محل هاي دفن پسماند در بخش زيادي از ايران (بخصوص در منطقه کهريزک) و همچنين هزينه کمتر آنها نسبت به ساير لاينرها، در حال حاضر مي تواند گزينه قابل قبولي باشد. مطالعات مختلف نشان مي دهد که يکي از عوامل مهم در انتخاب لاينرهاي خاکي، شرايط محلي و سازگاري لاينر با شيرابه توليد شده در محل مورد نظر است. رفتار هيدروليکي لاينرهاي خاکي که مي توان آن را در نفوذپذيري لاينر خلاصه كرد در اندرکنش با شيرابه پسماند شهري به ويژگي هاي شيرابه و خاک مورد استفاده در لاينر وابسته است. اين مساله بويژه در مورد خاک هاي داراي شوري بالا از اهميت ويژه اي برخوردار است. بر همين اساس تغييرات نفوذپذيري لاينر خاکي متراکم شده با استفاده از خاک مورد نظر براي احداث لاينر در توسعه محل دفن کهريزک در تماس با شيرابه در مقياس آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور آزمايش نفوذپذيري بر مبناي روش هد افتان بر روي نمونه هاي خاکي که به صورت درجا متراکم شده اند و با استفاده از شيرابه واقعي نمونه برداري شده از محل فعلي دفن زباله کهريزک انجام شد. نتايج نشان مي دهد که با وجود آن که نفوذپذيري لاينر با گذشت زمان افزايش مختصري (حدود ۳ برابر) نشان مي دهد، مقدار آن همواره چند ده بار کمتر از نفوذپذيري لازم براي لاينرها (۷-۱۰×۱ سانتي متر بر ثانيه) است. بنابراين اين لاينر خاکي از لحاظ کنترل نشت شيرابه، کارايي لازم را داشته و مي توان از خاک رس مورد آزمايش براي احداث لاينر خاکي متراکم شده بر اساس استانداردهاي مربوط براي محل دفن کهريزک استفاده كرد.