مقاله بررسي تغييرات ژئوشيميايي و جرم واحدهاي مختلف بوكسيتي در كانسار بوكسيت سرفارياب، استان كهگيلويه و بويراحمد با استفاده از رفتار ژئوشيميايي عناصر Ti, Zr, Y و Al که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم زمين از صفحه ۱۵۷ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات ژئوشيميايي و جرم واحدهاي مختلف بوكسيتي در كانسار بوكسيت سرفارياب، استان كهگيلويه و بويراحمد با استفاده از رفتار ژئوشيميايي عناصر Ti, Zr, Y و Al
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغييرات ژئوشيميايي
مقاله بوكسيت
مقاله سرفارياب
مقاله تغييرات جرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زراسوندي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زمانيان حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: منصور عبدالحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بوكسيت سرفارياب در ۲۵۰ كيلومتري خاور اهواز، در محدوده استان كهگيلويه و بوير احمد در زون ساختاري زاگرس چين خورده ساده و در ميان سازندهاي سروك و ايلام تشكيل شده است. واحدهاي بوكسيتي اين كانسار از پايين به بالا عبارت است از: آهك سروك، آهك مارني، آرژيليت ها، بوكسيت پيزوليتي، بوكسيت زرد، بوكسيت قرمز و بوكسيت سفيد. در اين مطالعه براي تعيين فرايندهاي شيميايي دخيل در تشكيل بوكسيت سرفارياب و نيز بررسي نقش و رفتار عناصر در فرايندهاي هوازدگي و نحوه تبادلات شيميايي آنها، از روش ژئوشيميايي محاسبات تبادلات جرم استفاده شد. در اين روش، مقادير تبادل جرم عناصر مختلف نسبت به يك عنصر يا چند عنصر بي تحرك كه بيشترين ثبات شيميايي را طي فرايندهاي هوازدگي از خود نشان مي دهند، محاسبه شد. در اين مطالعه از عناصر به عنوان عناصر بي تحرك شاخص استفاده شد؛ نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه عناصر طي فرايندهاي حاكم، از محيط خارج شده وعناصر غني شده اند. با توجه به مطالعات صورت گرفته چنين به نظر مي رسد كه ماده اوليه بوكسيت سرفارياب، آرژيليتي بوده كه با توجه به برجازا بودن بوكسيت سرفارياب، مي توان آهك سروك را كه حاوي ذرات رسي است، منشا اين عناصر در نظر گرفت.