مقاله بررسي تغيير شکل پذيري ديوار خاک مسلح به ارتفاع ۱۷ متر در شرايط لرزه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در اميركبير مهندسي عمران و محيط زيست (اميركبير) از صفحه ۲۳ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تغيير شکل پذيري ديوار خاک مسلح به ارتفاع ۱۷ متر در شرايط لرزه اي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديوار خاک مسلح
مقاله ارتفاع بلند
مقاله تحليل لرزه اي
مقاله مدل عددي
مقاله تفاضل محدود
مقاله تغيير شکل پذيري
مقاله چسبندگي خاک بستر
مقاله زاويه اصطکاک خاک بستر
مقاله سختي و طول مسلح کننده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخاريان كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: قدرتيان سيدحسام الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به بررسي لرزه اي اثر پارامترهاي مختلف بر روي تغيير شکل ديوار خاک مسلح با ارتفاع ۱۷ متر در شرايط کرنش هاي بزرگ (large strain) پرداخته شده است. با تغيير در خصوصيات مقاومتي (زاويه اصطکاک و چسبندگي) خاک بستر و تغيير در مشخصات مسلح کننده ها (طول و سختي)، روند تغييرات در مقادير تغيير شکل افقي نما و قائم پاي ديوار بررسي شده است.
هدف از اين بررسي ايجاد عملکرد هر چه بهتر اين نوع ديوارها (با ارتفاع بلند) و موارد مشابه آن در شرايط لرزه اي است . آناليز عددي به روش تفاضل محدود و توسط نرم افزار FLAC به صورت دو بعدي و در شرايط کرنش صفحه اي انجام شده است. مدل عددي در تراز پايه (پاي فونداسيون) توسط يک موج هارمونيک با دامنه متغير و فرکانس ۳ هرتز به لرزه در مي آيد. نتايج به دست آمده حاکي از اين است که با انتخاب خاک بستر با مقاومت برشي بالا و مسلح کننده هاي فلزي (تسمه) با طول مناسب بر اساس ارتفاع ديوار، تغيير شکل هاي ديوار به ميزان قابل توجهي کاهش يافته و موجب عملکرد مناسب ديوار در شرايط لرزه اي مي گردد.