مقاله بررسي تغيير مقدار ويتامين D3 در شير گاو منطقه ساري در سه ماه اول سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار۱۳۸۸ در نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي) از صفحه ۴۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تغيير مقدار ويتامين D3 در شير گاو منطقه ساري در سه ماه اول سال
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويتامينD3
مقاله شير خام
مقاله کروماتوگرافي مايع با فشار بالا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي اصل محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صفري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوب زاده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي پور سليمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ويتامين ها از جمله فاکتورهاي غذايي هستند که به منظور انجام واکنش هاي مختلف بدن ضروري بوده و به عنوان يک کوآنزيم عمل مي کنند. ويتامين ها به دو گروه محلول در چربي و محلول در آب تقسيم بندي مي شوند. مطالعات مختلفي در ارتباط با آناليز کمي و کيفي اين دو گروه از ويتامين ها در انواع مواد غذايي انجام گرفته است. از جمله مواد غذايي مي توان به شير و فرآورده هاي آن اشاره نمود. شير در اشکال متفاوت (کامل و داراي درصدهاي مختلفي از چربي، پاستوريزه و …) داراي مقادير متغيري از ويتامين هاي محلول در چربي مي باشد. روش ها و تکنيک هاي مختلفي از جمله اسپکتروفتومتر، گاز کروماتوگرافي به منظور آناليز کمي و کيفي ويتامين هاي محلول در چربي شير انجام گرفته ولي حساسيت آنها بالا نبوده و ممکن است مقدار واقعي ويتامين ها را نشان ندهد. از مهم ترين تکنيک هاي مورد استفاده مي توان به روش کروماتوگرافي مايع با فشار بالا اشاره نمود که از حساسيت بسيار بالايي برخوردار مي باشد. در تحقيق حاضر با استفاده از تکنيک مذکور مقادير ويتامين D3 در شير خام کارخانه شير پاستوريزه ساري در سه ماه اول ۱۳۸۶ مورد بررسي قرار گرفت. روش آماده سازي نمونه و قرائت با دستگاه HPLC با استفاده از منبع AOAC انجام گرفت. نتايج نشان داد که ميانگين و انحراف معيار ويتامين D3 در سه ماه فروردين، ارديبهشت و خرداد به ترتيب۲۰۲٫۶±۵۶ ،۱۹۶٫۵±۴۴٫۲۸ ،۱۵۹٫۷±۴۱٫۶۲  واحد بين المللي بر ميلي ليتر بوده است. تغييرات ميزان ويتامين در ماه هاي مختلف معني دار مي باشد. مقايسه نتايج اين تحقيق با ساير مطالعات نشان مي دهد که غلظت ويتامين D3 به عوامل مختلف از جمله تغييرات فصلي، نورخورشيد، نژاد گاو شيرده و نوع تغذيه بستگي دارد. نتيجه گيري کلي آنکه شير خام داراي مقادير کمي از ويتامين D3 بوده و نياز به غني سازي شير با ويتامين هاي سنتتيک مي باشد.