مقاله بررسي تفاوت هاي جنسيتي ترتيب ترجيح رنگ در کودکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۴۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تفاوت هاي جنسيتي ترتيب ترجيح رنگ در کودکان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترجيح رنگ
مقاله تفاوت هاي جنسيتي
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسعدي سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: اميري شعله
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري صفورا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش بررسي تفاوت هاي جنسيتي ترتيب ترجيح رنگ در كودكان ۴-۱۰ ساله شهر اصفهان بود. بدين منظور ۲۴۰ كودک (۱۲۰ پسر و ۱۲۰ دختر) به صورت تصادفي با روش نمونه گيري خوشه اي از مهدكودک ها و مدارس ابتدايي دو ناحيه آموزش و پرورش شهر اصفهان انتخاب شدند. نوع پژوهش علي مقايسه اي بوده و اطلاعات مورد نياز با استفاده از كارت هاي رنگي، شامل رنگ هاي زرد، صورتي، نارنجي، قرمز، آبي، سبز، بنفش، قهوه اي، خاكستري، سفيد و سياه جمع آوري شد. تجزيه و تحليل داده ها با روش تحليل واريانس انجام شد و نشان داد تاثير عامل جنسيت بر رنگ هاي صورتي، آبي، سبز، بنفش، قهوه اي، خاكستري و سياه معنادار است (به ترتيب P=0.0001، P=0.003، P=0.002، P=0.009، P=0.01،P=0.004  و (P=0.004. در گروه پسران رنگ قرمز و در دختران رنگ صورتي بالاترين جايگاه ترجيح را به خود اختصاص دادند و رنگ سياه پايين ترين جايگاه ترجيح را به دست آورد. با توجه به ميانگين نمرات ترجيح رنگ، ترتيب ترجيحات رنگ در پسران قرمز،آبي، زرد، نارنجي، سبز، بنفش، صورتي، سفيد، خاکستري، قهوه اي و سياه بود و اين ترتيب ترجيح رنگ در دختران صورتي، قرمز، نارنجي، زرد، بنفش، آبي، سبز، سفيد، خاکستري، قهوه اي و سياه بود. به طور کلي مي توان چنين استنباط کرد که رنگ هاي آبي، زرد، قرمز، نارنجي، صورتي، سبز و بنفش جز ۷ ترجيح اول در هر دو جنس، و رنگ هاي سياه، خاکستري، قهوه اي و سفيد جز ۴ ترجيح آخر قرارگرفته اند.