مقاله بررسي تقابل هاي دوگانه در ساختار حديقه سنايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش زبان و ادبيات فارسي از صفحه ۲۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تقابل هاي دوگانه در ساختار حديقه سنايي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنايي
مقاله حديقه الحقيقه
مقاله تقابل هاي دوگانه
مقاله ساختارگرايي
مقاله پساساختارگرايي
مقاله حکايت
مقاله شخصيت
مقاله روساخت
مقاله ژرف ساخت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبيدي نيا محمدامير
جناب آقای / سرکار خانم: دلايي ميلان علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تقابل هاي دوگانه، يکي از مفاهيم اساسي در نقد ساختارگرايي، پساساختارگرايي و نظريات زبان شناسي و نشانه شناسي است که در باورهاي اساطيري و فرهنگي بشر ريشه دارد. در جاي جاي حديقه سنايي، مي توان ردپاي تقابل هاي دوگانه را يافت. در سطح روساختي حديقه، تركيب واژگان، عنوان سر فصل ها، تناسب ابيات و چينش مطالب، تقابل دوگانه دارند و در سطح ژرف ساختي اين كتاب هم، ميان مضامين متوالي بيان شده، چنين تقابلي وجود دارد. در سطح روساختي حكايت ها، ميان شخصيت ها، تقابل دوگانه حاكم است و ژرف ساخت حكايت ها هم حول همين محور مي چرخد. در اين مقاله ابتدا مفهوم اصطلاحي تقابل هاي دوگانه در نظريات مختلف مورد بررسي و تحليل قرار گرفته، آنگاه ريشه تقابل هاي دوگانه در سطح روساختي و ژرف ساختي، بخصوص در شخصيت پردازي حکايت هاي حديقه، مشخص و طبقه بندي شده است.