مقاله بررسي تنوع، تراکم و فراواني فيتو پلانکتون هاي تالاب استيل آستارا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در شيلات از صفحه ۴۱ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع، تراکم و فراواني فيتو پلانکتون هاي تالاب استيل آستارا
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آستارا
مقاله تالاب استيل
مقاله تراکم
مقاله تنوع
مقاله فيتوپلانکتون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قريب خاني مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: تاتينا مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان پور زهره
جناب آقای / سرکار خانم: چوبيان فروزان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تالاب استيل آستارا با وسعتي بالغ بر ۱۳۸ هكتار در جنوب غربي درياي خزر واقع شده و يكي از مناطق حفاظت شده استان گيلان مي باشد. اين بررسي از بهار۱۳۸۷ تا زمستان ۱۳۸۷ به مدت يك سال به منظور شناسايي فيتو پلانکتون هاي اين تالاب و بررسي تنوع ، تراکم، فراواني و تغييرات فصلي آنها صورت گرفت. با توجه به موقعيت جغرافيايي تالاب و مساحت آن ۱۳ ايستگاه نمونه برداري در نظر گرفته شد. نمونه برداري در اواسط هر فصل يك بار و با توجه به عمق آب تالاب با استفاده از تيوب (لولهP.V.C ) انجام شد. خصوصيات فيزيکوشيميايي آب نظير دما، اکسيژن محلول،pH ، نيتريت، نيترات، آمونيوم، فسفات و EC نيز در هر بار نمونه برداري در ۵ ايستگاه اندازه گيري شد. در اين بررسي در مجموع ۱۰ شاخه و ۴۲ جنس از فيتوپلانکتون ها شناسايي شدند که از اين ميان ۶ جنس متعلق به شاخه Cyanophyta،۱۷  جنس متعلق به شاخه Chlorophyta،۱  جنس متعلق به شاخه Chrysophyta،۸ جنس متعلق به شاخه Bacillariophyta،۴  جنس متعلق به شاخه Euglenaophyta،۱  جنس متعلق به شاخه Heterokontophyta ،۱  جنس متعلق به شاخه Cryptophyta،۱  جنس متعلق به شاخه Phyrrophyta،۲  جنس متعلق به شاخه Charophyta و ۱ جنس متعلق به شاخه Cyanobacteria بود. در اين بررسي ميانگين تراکم ساليانه فيتوپلانکتوني ۱۲۳۸۷ عدد در ميلي ليتر به دست آمد. همچنين شاخه Cyanophyta با ميانگين تراکم ۲۸۳۲۷۴ عدد در ميلي ليتر و فراواني ۹۳٫۳۴ درصد و شاخه Cyanobacteria با ميانگين تراکم ۳ عدد در ميلي ليتر و فراواني ۰٫۰۰۱ درصد به ترتيب بيشترين و کمترين تراکم و فراواني ساليانه فيتوپلانکتوني را به خود اختصاص دادند که در مقايسه با ساير شاخه ها داراي اختلاف معني دار آماري بودند (P<0.05). بررسي تغييرات فصلي نشان داد که در فصل تابستان ۱۰ شاخه و ۲۵ جنس و در فصل پاييز ۵ شاخه و ۱۰ جنس شناسايي شد كه به ترتيب بيشترين و کمترين تنوع فيتوپلانکتوني را دارا بودند. همچنين فصل تابستان با تراکم ۴۶۸۰۱ عدد در ميلي ليتر و فصل زمستان با تراکم ۱۴ عدد در ميلي ليتر بيشترين و کمترين تراکم ساليانه فيتوپلانکتوني را دارا بودند که در مقايسه با ساير فصول داراي اختلاف معني دار آماري بود.