مقاله بررسي تنوع خصوصيات ريخت شناسي ماهي قزل آلاي خال قرمز Salmo trutta fario در رودخانه هاي تجن و بابلرود در استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در شيلات از صفحه ۵۷ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع خصوصيات ريخت شناسي ماهي قزل آلاي خال قرمز Salmo trutta fario در رودخانه هاي تجن و بابلرود در استان مازندران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قزل آلاي خال قرمز (Salmo trutta fario)
مقاله صفات ريخت سنجي
مقاله صفات شمارشي
مقاله تجن
مقاله بابل رود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وطن دوست صابر
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقي غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي بلوچي شعبانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: متين فر عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 اين مطالعه به منظور تعيين صفات مناسب جهت جداسازي جمعيت هاي ماهي قزل آلاي خال قرمز، Salmo trutta fario در رودخانه هاي تجن و بابل رود انجام شد. تعداد ۴۱ قطعه ماهي از سرشاخه شيرين رود و ۳۱ قطعه ماهي از سرشاخه اشك رود رودخانه تجن و ۳۰ قطعه ماهي از سرشاخه كل يره رودخانه بابل رود با استفاده از دستگاه الكتروشوكر صيد گرديدند. ۲۹ صفت ريخت سنجي با استفاده از كريس با دقت ۰۱/۰ ميلي متر اندازه گيري و ۷ صفت شمارشي شمارش گرديد. با استفاده از روش تجزيه به مولفه هاي اصلي (PCA) بهترين صفات جداكننده جمعيت ها مشخص شد. در مورد صفات ريخت سنجي ۶ فاكتور نشان دهنده حدود ۷۹ درصد تنوع صفات بين افراد ۳ منطقه بود كه شامل: عرض سر، فاصله بين دو حدقه چشم، طول پيش پشتي، فاصله باله سينه اي – شكمي و طول فك پايين، طول كل، طول سر، قطر چشم، طول باله  سينه اي، ارتفاع سر، طول پس پشتي، طول پس شكمي، طول ساقه دمي، طول پس مخرجي و طول باله چربي بودند. در مورد صفات شمارشي ۳ فاكتور كه نشان دهنده ۶۰ درصد تنوع صفات بين افراد ۳ منطقه بود كه شامل: تعداد شعاع نرم باله مخرجي، تعداد خارهاي آبششي، تعداد شعاع نرم باله پشتي بودند. نتايج اين مطالعه نشان داد كه صفات شمارشي در تفكيك جمعيت ها ميان مناطق مختلف از اهميت بيشتري نسبت به صفات ريخت سنجي برخوردار است. هر چند كه نتايج حاصله شباهت بالايي را در جمعيت هاي مورد مطالعه ارايه نمود.