مقاله بررسي تنوع زيستي جوندگان و تاثير آنها برروي مزارع كشاورزي استان زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۴۵۶ تا ۴۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع زيستي جوندگان و تاثير آنها برروي مزارع كشاورزي استان زنجان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوندگان
مقاله زنجان
مقاله پراکنش
مقاله خسارت زايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي قرخلو محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش که بين سال هاي ۸۵،۱۳۸۴ انجام شد، تعداد ۲۸۵ نمونه از جوندگان در نقاط مختلف استان زنجان جمع آوري، و صفات کاريولوژي، اکولوژي و بيولوژي آنها مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج به دست آمده از اين بررسي ها نشان مي دهد که در استان زنجان ۲۱ گونه از جوندگان مانند:Spermophilus fulvus ، Histrix indica،Allactaga elater، Allactaga euphratica، Dryomys nitedula Glis glis، Apodemus sylvaticus، Rattus rattus،Rattus norvegicus، Mus musculus، Nesokia indica، Cricetulus migratorius، Mesocricetus auratus،Meriones tristrami، Meriones vinogradovi، Meriones libycus، Ellobius lutescens، Arvicola terrestris، Chionomys nivalis، Microtus socialis و Microtus arvalis پراکنش دارند. از اين تعداد، ۹ گونه: Spermophilus fulvus، Cricetulus migratorius، Ellobius lutescens، Meriones tristrami، Meriones vinogradovi، Meriones libycus، Arvicola terrestris،Microtus socialis  و Microtus arvalis به محصولات کشاورزي ضرر مي رسانند. از اين گونه ها، گونه هاي: Meriones tristrami، Meriones vinogradovi، Ellobius lutescens،Microtus socialis  و Microtus arvalis مقام اول را به خود اختصاص داده اند. مشاهده ها و تجربه ها در مزارع نشان مي دهد که اگر در اطراف مزارع کانال هايي به عرض ۱،۵/۰ متر و به عمق ۶/۰،۵/۰ متر کنده شود از ميزان خسارت زايي آنها کاسته مي شود.