مقاله بررسي تنوع زيستي ماهيان در تالاب هاي شمال ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اكوبيولوژي تالاب (تالاب) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع زيستي ماهيان در تالاب هاي شمال ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع زيستي
مقاله تالاب
مقاله شمال ايران
مقاله ماهيان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وطن دوست صابر
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورزديوكلايي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: اماني كيا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تنوع زيستي ماهيان در تالاب هاي شمال ايران، در زمستان ۸۷ اقدام به گردآوري مطالعات و پژوهش هاي انجام شده گرديد. تنوع زيستي در تالاب هاي انزلي، بوجاق كياشهر، اميركلايه لاهيجان و تالاب هاي ۳ گانه گميشان (آلاگل، آجي گل، آلما گل) بررسي گرديد. تعداد ۶۰ گونه و زيرگونه ماهي در اين تالاب ها گزارش گرديد، كه بيشترين ميزان تنوع در تالاب انزلي با ۶۰ گونه و زير گونه و كمترين آن در تالاب هاي ۳ گانه گميشان با مجموع ۱۰ گونه و زير گونه بوده است. بر اساس وضعيت مهاجرتي ۲۸٫۳۳ درصد ماهيان صرفا مهاجر، ۴۶٫۶۷ درصد صرفا ساكن آب شيرين، ۱۳٫۳۳ درصد صرفا مصبي و ۱۱٫۶۷ درصد داراي دو فرم مهاجر و ساكن آب شيرين بوده اند. از مجموع ۶۰ گونه شناسايي شده ۴۸ گونه جزء گونه هاي بومي و ۱۲ گونه جزء گونه هاي غير بومي مي باشند. طبقه بندي سازمان جهاني حفاظت از منابع طبيعي (IUCN) نشان مي دهد كه ۳ گونه از ماهيان شناسايي شده با نامهاي: ماهي آزاد درياي خزرSalmo trutta caspius ، سس ماهي درياي خزر Luciobarbus brachycephalus و شمشير ماهي آب شيرين Pelecus cultratus به شدت در معرض خطر انقراض قرار دارند. از نظر ارزش اقتصادي ۲۱ گونه از اين ماهيان كه شامل ۳۵ درصد كل ماهيان مي باشند داراي ارزش اقتصادي مي باشند. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد هر چه از سمت غرب به سمت شرق درياي خزر پيش مي رويم از تعداد و تنوع گونه ها كاسته مي شود. مطالعه ماهيان تالاب هاي شمال نشان دهنده اين موضوع بود كه هيچ كدام از اين تالاب ها از حضور گونه هاي غير بومي در امان نبوده اند. بيشترين فراواني گونه هاي غير بومي در تالاب هاي ۳ گانه گميشان با ۴۰% و كمترين آن در تالاب امير كلايه لاهيجان با ۱۳٫۳ درصد مشاهده گرديده است. عوامل متعددي بر تنوع زيستي ماهيان در تالاب هاي شمال كشور تاثير گذارند كه مهمترين اين عوامل عبارتند از: ارتباط با درياي خزر، آب و هوا و اقليم منطقه، ورود گونه هاي غيربومي، هيدرولوژي تالاب، فعاليت هاي انساني، برداشت آب و …