مقاله بررسي تنوع فنوتيپي و ژنوتيپي گونه هاي Pectobacterium عامل پوسيدگي نرم، جدا شده از ميزبان هاي مختلف در برخي مناطق ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي از صفحه ۶۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع فنوتيپي و ژنوتيپي گونه هاي Pectobacterium عامل پوسيدگي نرم، جدا شده از ميزبان هاي مختلف در برخي مناطق ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوسيدگي نرم
مقاله Pectobacterium
مقاله BOX-PCR
مقاله BOX A1R

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توسلي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: معرفت عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پکتوباکتريوم ها گروه مهمي از باکتري هاي بيماري زاي گياهي هستند که داراي گسترش جهاني مي باشند. اين باکتري ها محدوديت ميزباني نداشته و اکثر گياهان آبدار و گوشتي را آلوده مي کنند. طي سال هاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ تعداد ۳۸ جدايه پکتوباکتريوم عامل پوسيدگي نرم از ميزبان هاي مختلف منجمله سيب زميني، پياز، کلم و هويج در مناطقي از استان هاي همدان، سمنان، هرمزگان، کرمان، آذربايجان شرقي، خوزستان، زنجان، تهران و اصفهان جداسازي شد. پس از جداسازي باکتري ها، شناسايي آن ها با آزمون هاي بيوشيميايي و فيزيولوژيکي لازم صورت گرفت. تنوع ژنتيکي جمعيت پاتوژن نيز با تکنيک BOX-PCR و آغازگر BOX A1R تعيين گرديد. طبق نتايج، کليه جدايه ها متعلق به گروه “Carotovora” و بهPectobacterium carotovorum subsp. Carotovorum ، P. atrosepticum و Dickeya chrysanthemi  شبيه بودند. در برخي موارد نيز عدم تطابق کامل آن ها با جدايه هاي شناخته شده در دنيا ديده شد. نتايج آزمون هاي فنوتيپي و ژنتيکي انجام شده، تنوع بالايي را ميان جدايه ها نشان داد و ميان اثر انگشت ژنتيکي جدايه ها با منطقه نمونه برداري آن ها ارتباط خاصي ديده نشد.