مقاله بررسي تنوع ژنتيكي ارقام و توده هاي يونجه هاي (.Medicago sativa L) تحت كشت در ايران با استفاده از نشانگرهاي RAPD که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در ژنتيك نوين از صفحه ۳۵ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيكي ارقام و توده هاي يونجه هاي (.Medicago sativa L) تحت كشت در ايران با استفاده از نشانگرهاي RAPD
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يونجه
مقاله تشابه ژنتيكي
مقاله چندشكلي
مقاله RAPD

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه نجات بوشهري علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي حيدرعلي
جناب آقای / سرکار خانم: يزدي صمدي بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق بررسي تنوع ژنتيكي ۲۸ رقم ايراني و خارجي يونجه زراعي (Medicago sativa L.) با استفاده از نشانگرهاي مولكولي RAPD بررسي گرديد. براي اين منظور بالك  DNAژنومي از برگ گياهان استخراج و توسط ۱۴ پرايمر تصادفي RAPD تكثير و مورد ارزيابي قرار گرفت. در مجموع ۲۰۰ باند شناسايي گرديد كه ۵۹ درصد آن چند شكلي داشت. بر مبناي آناليز روابط ژنتيكي ارقام به روش تجزيه خوشه اي و بر اساس ماتريس ضرايب تشابه تطابق ساده، داده هاي مولكولي همپوشاني مطلوبي با مناطق جغرافيايي نشان نداد. ميزان تشابه ژنتيكي از ۸۱/۰ (جمعيت هاي زنجان و مياندوآب) تا ۴۳/۰ (جمعيت هاي جلفا و بمي) متغير بود. ميانگين تشابه ژنتيكي ۶۱/۰ بدست آمد. بر اساس نتايج بدست آمده مشخص شد كه ارقام از دامنه تنوع ژنتيكي پاييني برخوردار بوده و گسترش پايه ژنتيكي ارقام نيازي جدي به شمار مي رود. اين امر را مي توان به پديده انتقال فيزيكي بين جمعيت ها و دگرگشن بودن جمعيت هاي يونجه زراعي نسبت داد كه خود متاثر از فعاليت حشرات بوده كه با انتقال دانه گرده در بين ارقام سبب اختلاط و همپوشاني ارقام و افزايش تشابه ژنتيكي مي گردد.