مقاله بررسي تنوع ژنتيكي اكوتيپ هاي گندم سرداري با استفاده از نشانگر مولكولي AFLP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در ژنتيك نوين از صفحه ۳۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيكي اكوتيپ هاي گندم سرداري با استفاده از نشانگر مولكولي AFLP
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشانگر AFLP؛ تنوع ژنتيكي
مقاله گندم سرداري و چندشكلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عثماني ژيلا
جناب آقای / سرکار خانم: سي و سه مرده عادل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهميت برآورد تنوع ژنتيكي به اين دليل است كه كاهش تنوع ژنتيكي ممكن است موجب آسيب پذيري شديد محصولات زراعي در برابر تنش هاي محيطي، آفات و بيماري ها و در نتيجه كاهش عملكرد شود. در اين پژوهش، تنوع ژنتيكي ۷۳ اكوتيپ گندم سرداري توسط نشانگر AFLP مورد بررسي قرار گرفت. سه جفت تركيب آغازگر EcoRI:MseI  به طور تقريبي ۲۴۳۱ نشانگر AFLP ايجاد نمود كه ۱۵۸۲ مورد آن چندشكلي نشان داد (با ميانگين درصد چندشكلي ۹۲/۷۳%). جهت محاسبه تشابه ژنتيكي ميان اكوتيپ ها از ضريب همبستگي جاكارد و روش گروه بندي UPGMA استفاده شد. اكوتيپ ها درسطح تشابه ۶۲ درصد در ۸ گروه قرار گرفتند. نتايج، تنوع ژنتيكي بالايي را ميان اكوتيپ ها نشان داد، و مي توان از اين اكوتيپ ها جهت معرفي ژن هاي جديد در خزانه ژني گندم نان استفاده نمود. همچنين به دليل تنوع ژنتيكي بالاي بدست آمده در بين اين اكوتيپ ها، نتيجه گرفته شد كه گندم سرداري احتمالا يك رقم نيست بلكه توده اي از اكوتيپ ها مي باشد و در پژوهش هاي آينده مي توان اكوتيپ هاي برتر را شناسايي و جايگزين اين توده از اكوتيپ ها نمود. همچنين نتايج نشان داد كه تجزيه و تحليل AFLP روشي مفيد براي ارزيابي تنوع ژنتيكي ميان اكوتيپ هاي گندم مي باشد.