مقاله بررسي تنوع ژنتيكي در جمعيت قارچ Gibberella intermedia عامل غالب بيماري پوسيدگي طوقه برنج در استان مازندران با استفاده از گروه هاي سازگاري رويشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۳۵ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيكي در جمعيت قارچ Gibberella intermedia عامل غالب بيماري پوسيدگي طوقه برنج در استان مازندران با استفاده از گروه هاي سازگاري رويشي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه ‌هاي سازگاري رويشي چند عضوي
مقاله جدايه‌ هاي crn
مقاله جهش يافتگان Fusarium proliferatum ،nit

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عليان سيدامين
جناب آقای / سرکار خانم: جوان نيك خواه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: امينيان حشمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال ۱۳۸۴، ۳۵ جدايه قارچ Gibberella intermedia (با آنامورف Fusarium proliferatum)، به عنوان عامل غالب بيماري پوسيدگي طوقه برنج در استان مازندران، از نظر تنوع در گروه هاي سازگاري رويشي مورد بررسي قرار گرفتند. از جهش يافته هاي  nit(فاقد قدرت استفاده از نيترات) براي شناسايي و ارزيابي اين گروه ها استفاده شد. از سه جدايه روي محيط هاي حاوي ۱، ۳ و ۵ درصد كلرات پتاسيم جهش يافته هاي nit بدست نيامد و به عنوان جدايه هاي crn از مطالعه حذف شدند. از سه جدايه نيز تنها جهش يافتگان فنوتيپ nit 1 بدست آمد. بيست و نه جدايه باقيمانده در ۲۶ گروه سازگاري رويشي شامل ۲۳ گروه تك عضوي و ۳ گروه دو عضوي قرار گرفتند. اين گروه ها با اسامي VCG1 تا VCG29 مشخص شدند. تمام گروه هاي سازگاري رويشي دو عضوي در منطقه جغرافيايي محدودي قرار داشتند، كه اين مساله نشان دهنده شباهت ژنتيكي بيشتر جدايه هاي اين منطقه با يكديگر مي باشد. گروه هاي سازگاري رويشي تك عضوي فراوان در جمعيت قارچ نشان دهنده تنوع ژنتيكي بالا و وجود ساز و كارهاي لازم براي ايجاد تنوع ژنتيكي در جمعيت آن مي باشد. يكي از مهمترين عوامل بروز تنوع در قارچ ها، نوتركيبي جنسي است، كه بروز توليد مثل جنسي فراوان در جمعيت اين قارچ در طبيعت، اين فرضيه را تاييد مي كند.