مقاله بررسي تنوع ژنتيكي ماهي كلمه درياي خزر (Rutilus rutilus caspicus) در ايران با استفاده از نشانگرهاي RAPD که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در ژنتيك نوين از صفحه ۴۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيكي ماهي كلمه درياي خزر (Rutilus rutilus caspicus) در ايران با استفاده از نشانگرهاي RAPD
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع ژنتيكي
مقاله ماهي كلمه درياي خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيوان شكوه سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: كلباسي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهي كلمه Rutilus rutilus caspicus يكي از گونه هاي ارزشمند و اقتصادي درياي خزر از نظر مصارف انساني مي باشد. در اين تحقيق با استفاده از نشانگرهايRAPD ، شباهت و فاصله ژنتيكي ماهي كلمه در سواحل ايراني درياي خزر (در دو منطقه گرگان و بندر انزلي) مورد مقايسه قرار گرفت. با كاربرد ده آغازگر ۱۰ نوكلئوتيدي، در مجموع ۹۴ باند واضح و مشخص در هر دو جمعيت ثبت گرديد. بر اساس نتايج تحقيق حاضر، تعداد باندهاي پلي مورف در هر دو جمعيت تقريبا مساوي بود كه نشان دهنده وجود سطوح يكساني از ميزان پلي مورفيسم در جمعيت كلمه گرگان و جمعيت تالاب انزلي مي باشد. ميزان فاصله ژنتيكي (۰۴/۰) دو جمعيت با وجود فاصله جغرافيايي زياد بين دو منطقه ناچيز بود.