مقاله بررسي تنوع ژنتيكي نمونه هاي گندم دوروم (Triticum turgidum) با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۷۵ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيكي نمونه هاي گندم دوروم (Triticum turgidum) با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توالي هاي تکراري ساده (ريزماهواره ها)
مقاله گندم دوروم
مقاله تنوع ژنتيكي
مقاله تجزيه خوشه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميدبخش فرد محمدامين
جناب آقای / سرکار خانم: نقوي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مردي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: بي همتا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي الموتي مهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: پيرسيدي سيدمصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق تنوع ژنتيكي ژرم پلاسم گندم دوروم (Triticum turgidum ssp. durum) با استفاده از توالي هاي ساده تكراري (ريزماهواره ها) ارزيابي شد. يكصد و چهل ژنوتيپ متعلق به مناطق مختلف (۱۰ كشور) با ۴۸ جفت نشانگر ريزماهواره (با پوشش يكنواخت ژنوم) مورد بررسي قرار گرفتند و از اين تعداد، ۳۷ جفت نشانگر چند شكلي نشان دادند. در مجموع از ۳۷ جفت نشانگر، ۲۴۵ آلل چند شكل متفاوت، در دامنه اي بين ۲ تا ۱۷ آلل و با متوسط ۶٫۹ آلل در هر جايگاه ژني تكثير گرديد. ميزان اطلاعات چند شكل(PIC)  از ۰٫۰۰۷ جايگاه ژني (Xgwm274) تا۰٫۷۹۹  جايگاه ژني (Xgwm427) متفاوت بود. ضريب شباهت ژنتيكي با استفاده از ضريب تطابق ساده محاسبه و مقدار آن در دامنه اي از ۰٫۵۸۳ (بين دو ژنوتيپ از كرمانشاه و خرم آباد) تا ۰٫۹۴۶ (بين دو ژنوتيپ از اهواز) قرار داشت. تجزيه خوشه اي با استفاده از روش دورترين همسايه ها ژنوتيپ ها را در دو گروه اصلي قرار داد. همچنين عمده ژنوتيپ هاي خارجي در يكي از زير گروه هاي گروه اصلي دوم قرار گرفتند و در نتيجه ارتباط نسبي بين تنوع ژنتيكي و منطقه جغرافيايي را تاييد نمود. ضمن اينكه جدا شدن ژرم پلاسم ايراني و خارجي نشان دهنده تكامل متمايز آنها مي باشد. تجزيه به مختصات اصلي نيز تا حد زيادي الگوي تنوع ژنتيكي حاصل از روش تجزيه خوشه اي را تاييد نمود. در اين تحقيق محدوده وسيعي از تنوع ژنتيكي در بين ژنوتيپ ها مشاهده شد، كه امكان استفاده از آنها را در برنامه هاي ويژه اصلاحي مقدور مي سازد.