مقاله بررسي تنوع ژنتيكي ژرم پلاسم گندم با استفاده از نشانگرهاي RAPD که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در ژنتيك نوين از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيكي ژرم پلاسم گندم با استفاده از نشانگرهاي RAPD
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع ژنتيكي
مقاله ژرم پلاسم
مقاله گندم
مقاله RAPD؛ تجزيه كلاستر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دشتي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نقوي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاه نجات بوشهري علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اطلاع كافي از تشابه هاي ژنوميكي، به برنامه ريزي و استراتژي هاي اصلاحي در حفاظت از ژرم پلاسم و انتقال ژن ها از گونه اي به گونه ديگر كمك مي نمايد. به منظور مطالعه تنوع ژنتيكي ژرم پلاسم، ۳۰ نمونه از گندم هاي هگزاپلوئيد (نان)، تتراپلوئيد (دوروم) و ديپلوئيدهاي وحشي با ژنوم هاي (AA) و (DD) به طور تصادفي انتخاب و با استفاده از ۱۱ آغازگر ۱۰ نوكلئوتيدي مورد تجزيه RAPD قرار گرفتند. تمامي آغازگرها، مناطقي از ژنوم گندم هاي مختلف را تكثير نمودند كه در مجموع ۱۰۵ مكان ژني تكثير و ۹۵۳ باند توليد گرديد. آغازگرهاي C وE  بيشترين مكان را تكثير نمودند و آغازگر UBC64 بيشترين تعداد باند را توليد كرد. آغازگرهاي مورد استفاده، توانستند تفاوت ژنتيكي موجود در نمونه ها را نشان دهند. آغازگر F دو باند اختصاصي در ژنوم D توليد كرد. تجزيه كلاستر بر اساس ضريب تشابه جاكارد با استفاده از روش UPGMA، نشان داد كه ميزان تشابه بين ۹/۰ براي نزديك ترين افراد و ۵/۰ براي دورترين افراد تغيير مي كند و در تشابه ۷/۰، تمامي نمونه ها در ۴ گروه و در تشابه ۶۵/۰٫در دو قرار گرفتند. اين آزمايش نشان داد كه ژنوتيپ هاي تحت بررسي، از تنوع ژنتيكي بالايي برخوردار نيستند. گروه بندي نمونه ها بر اساس دو مؤلفه اصلي حاصل از PCoA مطابقت نسبي خوبي را با تجزيه كلاستر نشان داد.