مقاله بررسي تنوع ژنتيكي گونه هاي مريم گلي استان چهارمحال و بختياري و اصفهان با استفاده از نشانگرهاي مولكولي AFLP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۷۹ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيكي گونه هاي مريم گلي استان چهارمحال و بختياري و اصفهان با استفاده از نشانگرهاي مولكولي AFLP
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع ژنتيکي
مقاله مريم گلي
مقاله نشانگر مولکولي
مقاله AFLP
مقاله salvia

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي سميه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: شيران بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: خرازيان نواز
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمند سعداله
جناب آقای / سرکار خانم: سرخه كريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مريم گلي يكي از بزرگترين جنس هاي خانواده نعناع، داراي نزديك به ۱۰۰۰ گونه گياهي در دنياست. اين گياه در صنايع دارويي، غذايي و بهداشتي و آرايشي داراي كاربرد وسيع است. شباهت بسيار بالاي گونه هاي اين جنس با يكديگر موجب دشوار بودن شناسايي گونه ها و زير گونه هاي اين جنس بر اساس علايم فنوتيپي شده  است. يكي از روش هاي قوي براي شناسايي اين گونه ها استفاده از نشانگر AFLP است. در اين مطالعه، تنوع ژنتيكي ۵۲ جمعيت Salvia شامل ۱۳ گونه از دو منطقه اصفهان و چهارمحال وبختياري به همراه يك جمعيت از جنس Nepeta با استفاده از ۱۴ تركيب آغازگري PstI و EcoRI به همراه MseI مورد ارزيابي قرار گرفتند. از مجموع ۸۳۲ نوار تكثير شده، ۸۳۰ نوار (۷۶/۹۹%) چندشكل بودند توزيع مقادير PIC بين ۸۳/۰ تا ۹۶/۰ بود وبيشترين مقدار شاخص نشانگر ۵/۹۶ به دست آمد. شباهت ژنتيكي نيز دامنه تغييرات ۰۵/۰ تا ۸۳/۰ را نشان داد. دندروگرام خوشه اي تنوع زياد بين جمعيت ها را نشان داد و جداسازي گونه ها تطابق زيادي را با تقسيم بندي گونه ها بر اساس گركس آن ها در فلور ايران داشت.