مقاله بررسي تنوع ژنتيكي ۶۰۸ ژنوتيپ بذري گردو (Juglans regia) و انتخاب برخي از ژنوتيپ هاي داراي صفات برتر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۸۳ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيكي ۶۰۸ ژنوتيپ بذري گردو (Juglans regia) و انتخاب برخي از ژنوتيپ هاي داراي صفات برتر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردو
مقاله تنوع ژنتيكي
مقاله ارزيابي مورفولوژي
مقاله همبستگي صفات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي عزيز
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي مقدم محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زماني ذبيح اله
جناب آقای / سرکار خانم: وحدتي كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تنوع ژنتيكي و شناسايي ژنوتيپ هاي داراي صفات برتر گردو، ۶۰۸ ژنوتيپ مختلف گردو در شهرستان ني ريز ارزيابي و نتايج آن ثبت شد. صفاتي از قبيل رنگ مغز، شكل ميوه، روزنه انتهاي ميوه، بافت پوست و گوشتي بودن مغز كدبندي و صفاتي مانند وزن مغز، درصد مغز و ضخامت پوست نيز اندازه گيري شد. ارتباط و همبستگي بين صفات در بيشتر موارد در سطح ۱ تا ۵ درصد معني دار بوده و صفات وزن دانه با وزن مغز و همچنين ارتباط بين زمان باز شدن برگ با زمان برداشت محصول مثبت و معني دار بود. در نهايت تعداد ۴۴ ژنوتيپ برتر مشخص و با ۱۰ صفت مورد ارزيابي بيشتر قرار گرفتند. آناليز حاصل از تجزيه با روش وارد ژنوتيپ هاي برتر را در چهار گروه مختلف قرار داد. بيشترين اختلاف ژنتيكي مشاهده شده بين دو ژنوتيپ ۵۶۴ و ۵۳۶ با ژنوتيپ هاي ۴۸۳، ۵۷۲ و ۵۸۱ بود. در بين ژنوتيپ هاي برتر تعداد ۷ ژنوتيپ كه به طور متوسط ۸۵ درصد از خصوصيات مربوط به يك ژنوتيپ اميد بخش (دير برگي، باردهي جانبي و كيفيت مطلوب دانه) و قابل معرفي گردو را دارا بودند مشخص گرديدند.