مقاله بررسي تنوع ژنتيکي بخشي از يونجه هاي زراعي (غرب و شمال غرب) ايران با استفاده از نشانگرهاي ريز ماهواره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيکي بخشي از يونجه هاي زراعي (غرب و شمال غرب) ايران با استفاده از نشانگرهاي ريز ماهواره
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع ژنتيکي
مقاله يونجه زراعي
مقاله نشانگرهاي ريزماهواره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي رحمت
جناب آقای / سرکار خانم: معالي اميري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نقوي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كابلي محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يونجه زراعي (M.sativa) مهمترين گياه علوفه اي دنياست. مناطق غرب و شمال غرب ايران يکي از مناطق مهم يونجه کاري کشور است. با توجه به اينکه مطالعات جامعي در خصوص بررسي تنوع ژنتيکي يونجه هاي زراعي اين مناطق انجام نشده، در اين مطالعه تنوع ژنتيکي ۳۴ توده يونجه زراعي از نواحي غرب و شمال غرب ايران به کمک ده جفت آغازگر ريزماهواره ارزيابي شد. در مجموع ۵۱ نوار بدست آمد که ۴۵ نوار چند شکل با متوسط ۵/۴ باند در هر لوکوس شناسايي شد. مقدار PIC با ميانگين ۵۵/۰ از ۲۹/۰ در آغازگر  MAL369471 تا ۸۰/۰ در آغازگر ENOD20 و MI با ميانگين ۱/۲ از ۲۹/۰ در آغازگر MAL369471 تا ۰۱/۴ در آغازگر ENOD20 متغير بود. استان چهارمحال و بختياري داراي بيشترين ميزان تنوع ژني و شاخص اطلاعاتي شانون (He=0.19 و I=0.29) و استان تهران شامل کمترين اين مقادير (He=0.13 و I=0.13) بود. دندروگرام بر اساس ماتريس عدم تشابه، نمونه ها را به دو گروه اصلي تقسيم کرد که دو توده شهرستان کرج در يک گروه و ساير توده ها در گروه ديگري قرار گرفتند. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که نشانگرهاي ريز ماهواره ابزار موثر در ارزيابي تنوع ژنتيکي يونجه هاي بومي ايران است. نتايج اين تحقيق مي تواند در مديريت ژرم پلاسم در کلکسيون هاي يونجه مفيد باشد.