مقاله بررسي تنوع ژنتيکي برخي توده هاي گردوي بومي استان گلستان با استفاده از نشانگر مولکولي ريزماهواره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۳۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيکي برخي توده هاي گردوي بومي استان گلستان با استفاده از نشانگر مولکولي ريزماهواره
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردو،.Juglans regia L
مقاله تنوع ژنتيکي
مقاله نشانگر ريزماهواره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احتشام نيا عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: شريفاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: وحدتي كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: عرفاني مقدم وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: