مقاله بررسي تنوع ژنتيکي توده هاي بومي شنبليله ايراني بر اساس صفات سيتوژنتيکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در گياه و زيست بوم از صفحه ۳۳ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيکي توده هاي بومي شنبليله ايراني بر اساس صفات سيتوژنتيکي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شنبليله
مقاله توده هاي ايراني
مقاله کروموزوم
مقاله صفات سيتوژنتيک
مقاله سطح پلوئيدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي پژمان
جناب آقای / سرکار خانم: كاشي عبدالكريم
جناب آقای / سرکار خانم: حسن دخت محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خسروشاهلي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: خليقي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شنبليله (Trigonella foenum – graceum L.) گياهي يک ساله و متعلق به تيره بقولات است که سابقه کاشت طولاني در ايران دارد. منشا پيدايش شنبليله را نواحي مديترانه گزارش کرده اند. ارزش هاي غذايي و دارويي اين گياه به اثبات رسيده است. توده هاي گوناگوني از اين گياه در کشور يافت مي شود، ولي تاکنون تحقيق کاملي براي شناسايي و ارزيابي اين توده ها صورت نگرفته است. به منظور ارزيابي تنوع ژنتيکي توده هاي بومي شنبليله ايراني، ۲۰ توده از نقاط مختلف کشور جمع آوري و از راه صفات سيتوژنتيکي مورد بررسي قرار گرفتند. بررسي صفات سيتوژنتيکي توده هاي بومي نشان داد که تمامي توده هاي مورد بررسي از لحاظ سطح پلوئيدي همگي ديپلوئيد۲n=2x=16 بودند. همچنين طول هر ۸ کروموزوم، مجموع طول کلي کروموزوم و طول نسبي هر کروموزوم به طول کل اندازه گيري شد. طول بزرگ ترين کروموزوم ۷ ميکرون در توده اردستان و کوتاه ترين آنها ۲٫۵۴ ميکرون در توده برازجان بود. بلندترين طول کلي کروموزوم در توده زنجان به طول ۴۸٫۳ ميکرون و کوتاه ترين طول کلي کروموزوم در توده برازجان به طول ۲۶٫۴۶ ميکرون مشاهده شد. تجزيه خوشه اي بر اساس صفات سيتوژنتيکي توده ها صورت گرفت و توده ها به ۷ گروه تقسيم شدند. نتايج اين تحقيق نشان داد توده هاي بومي شنبليله ايراني از نظر صفات مورد مطالعه از تنوع بالايي برخوردارند. در اين دسته بندي توده هاي برازجان و زنجان در گروهي جداگانه قرار گرفتند و با ساير تودهها تفاوت معني داري داشتند که منبع ژنتيکي مناسبي براي برنامه هاي به نژادي مي باشند.