مقاله بررسي تنوع ژنتيکي در ژنوتيپ هاي جو: II. نشانگرهاي ريزماهواره و صفات مورفولوژيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۱۵۰ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيکي در ژنوتيپ هاي جو: II. نشانگرهاي ريزماهواره و صفات مورفولوژيک
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو
مقاله صفات مورفولوژيکي
مقاله تنوع ژنتيکي
مقاله نشانگر ريزماهواره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاج منصور شهاب
جناب آقای / سرکار خانم: بي همتا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نبي پور عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: پيرسيدي سيدمصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: نيك خواه حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گام اول در برنامه هاي به نژادي، تعيين تنوع ژنتيکي در مواد اصلاحي است. به منظور بررسي تنوع ژنتيكي در ژنوتيپ هاي جو، ۶۴ ژنوتيپ از موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر کرج با استفاده از نشانگر ريز ماهواره (SSR) مورد ارزيابي قرار گرفتند. تعداد ۱۲۸ آلل که بين ۱ تا ۱۷ آلل در هر آغازگر متغير بودند از به کارگيري ۱۴ آغازگر چند شکل حاصل شد و در مجموع ۸۱ آلل چند شکل به دست آمد. ميانگين تعداد آلل در کل لوکوس ها برابر ۹٫۱۴ بود. ميانگين تعداد آلل در گياه در کل لوکوس ها ميزان ۲ را نشان داد. ضريب چند شکلي (PIC) هر لوکوس بر اساس نمره دهي نوارها بين ۰٫۴۹ تا ۰٫۸۹ محاسبه شد. در بررسي همبستگي نوار هاي SSR با صفات مورفولوژيک تعدادي نشانگر کانديدا به دست آمد که در برنامه هاي اصلاحي مي توانند مفيد واقع شوند. نتايج حاصل نشان داد که نشانگر ريزماهواره قادر است چند شکلي بالايي را نمايان سازد و از اين رو ابزار مفيدي براي انگشت نگاري ژنوتيپ ها، دسته بندي آن ها و گزينش نشانگري است.