مقاله بررسي تنوع ژنتيکي يك جمعيت از گوسفندان زندي با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۸۱ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيکي يك جمعيت از گوسفندان زندي با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوسفند زندي
مقاله نشانگر هاي ريزماهواره
مقاله تنوع ژنتيکي
مقاله تعادل هاردي-وينبرگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ننه كراني شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: اميري نيا سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري نورامير
جناب آقای / سرکار خانم: واعذترشيذي رسول
جناب آقای / سرکار خانم: قره داغي علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعه حاضر تنوع ژنتيکي در گوسفندان زندي با استفاده از پانزده مارکر ريزماهواره بررسي گرديد. DNA ژنومي از تعداد ۱۲۰ نمونه خون به روش استخراج نمکي بهينه شده، بدست امد. همه ۱۵ جايگاه با موفقيت تکثير شدند و همه جايگاه ها چند شکلي داشتند. آزمون فراواني ژنوتيپ ها براي انحراف از تعادل هاردي-وينبرگ (HWE) در هر لوکوس انجام گرديد که بخاطر فزوني هتروزيگوت ها در همه جايگاه ها انحراف از تعادل مشاهده شد(P<0.001) . پارامتر هاي تنوع از قبيل تعداد آللها و تنوع ژني (هتروزايگوسيتي)، سطح بالايي از مقدار تنوع را بوسيله نشانگر هاي ريز ماهواره اشکار نمود. در اين مطالعه همچنين ملاک هاي ديگر تنوع ژنتيکي شامل ارزش هاي PIC و شاخص شانن محاسبه شدند. ميانگين محتواي اطلاعات چندشکلي در جمعيت به ازاي تمام جايگاه ها، برابر ۰٫۸۰۸ بود که نشان از تغييرپذيري بسيار بالا در جمعيت مورد مطالعه مي باشد. ميانگين شاخص اطلاعات شانون نيز در جمعيت مورد مطالعه بالا بود (۰.۰۹±۱.۹۲) نتايج پارامتر هاي تنوع نشان داد که تنوع ژنتيکي در نژاد زندي بالا مي باشد. همچنين اين تحقيق نشان داد که مارکرهاي ريز ماهواره ابزاري سودمند براي ارزيابي تنوع ژنتيکي در حيوانات اهلي است.