مقاله بررسي تنوع گونه هاي چوبي در رويشگاه هاي سفيد مازوي گرجستاني (Quercus petraea subsp. iberica) (مطالعه موردي: رويشگاه هاي چوبه درق و دارانا ارسباران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله جنگل ايران از صفحه ۱۹۷ تا ۲۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع گونه هاي چوبي در رويشگاه هاي سفيد مازوي گرجستاني (Quercus petraea subsp. iberica) (مطالعه موردي: رويشگاه هاي چوبه درق و دارانا ارسباران)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع گونه هاي چوبي
مقاله سفيد مازوي گرجستاني
مقاله چوبه درق
مقاله دارانا
مقاله ارسباران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوربابايي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: منافي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي طوبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق بررسي تنوع زيستي گونه هاي چوبي رويشگاه سفيد مازوي گرجستاني (Quercus petraea subsp. iberica) در دو منطقه چوبه درق و داراناي ارسباران است. با استفاده از روش آماربرداري تصادفي بلوکي قطعات نمونه تعيين و در داخل قطعات نمونه ۱۰ آري، نوع گونه هاي درختي شناسايي و قطر برابر سينه آنها اندازه گيري شد. همچنين نوع گونه هاي درختچه اي شناسایي و تعداد آنها شمارش شد، تجديد حيات دانه زاد و شاخه زاد سفيد مازوي گرجستاني و گونه هاي همراه آن نيز در ميکروپلات هاي يک آري شمارش شد. تحليل داده ها به کمک شاخص هاي تنوع سيمپسون، N2 هيل، شانون- وينر، N1 مک آرتور و يکنواختي ويلسون و اسميت (Evar) انجام گرفت و اهميت گونه هاي درختي و درختچه اي (SIV) نيز در هر دو رويشگاه محاسبه شد. نتايج نشان داد که غناي گونه هاي درختي و درختچه اي در رويشگاه چوبه درق به ترتيب، ۱۱ و ۱۸ عدد و در رويشگاه دارانا ۱۳ و ۱۰ عدد است. شاخص هاي تنوع و يکنواختي در رويشگاه چوبه درق در لايه گونه هاي درختي به ترتيب ۴۹۵/۰، ۱۴۴/۲، ۲۵۶/۱، ۴۸۹/۲ و ۶۵۷/۰ و در لايه درختچه اي به ترتيب ۶۸۳/۰، ۷۲۳/۳، ۹۳۷/۱، ۲۳۴/۴ و ۶۹۳‏/۰ است. اين شاخص ها در رويشگاه دارانا در لايه گونه هاي درختي به ترتيب ۶۵۱/۰، ۴۶۲/۳، ۰۰۲/۲، ۰۹۲/۴ و ۶۳۹/۰ و در لايه گونه هاي درختچه اي به ترتيب ۲۸۷/۰، ۱۴۲/۱، ۶۵۵/۰، ۲۸۴/۱ و ۲۸۹/۰ به دست آمد. در لايه گونه هاي درختي بيشترين مقدار SIV در رويشگاه هاي چوبه­ درق و دارانا به سفيد مازوي گرجستاني (به ترتيب ۰۶۴/۲۰۳ و ۷۱۰/۱۶۶ درصد) و کمترين آن به گونه بارانک (به ترتيب ۲۰۳/۳ و ۹۰۸/۳ درصد) تعلق داشت.