مقاله بررسي توانايي آنتاگونيستي گونه هايي از تريكودرما روي عامل بيماري پوسيدگي سفيد ساقه كلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۴۴۶ تا ۴۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي توانايي آنتاگونيستي گونه هايي از تريكودرما روي عامل بيماري پوسيدگي سفيد ساقه كلزا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوسيدگي سفيد كلزا
مقاله آنتاگونيست
مقاله T. harzianum (RN120) T. virens ،Sclerotinia sclerotiorum

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرنوش نژاد نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما كامران
جناب آقای / سرکار خانم: ظفري دوستمراد
جناب آقای / سرکار خانم: صدروي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نصراله نژاد سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: وكيلي زارج زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش تاثير دو گونه مايکوپارازيت که يک جدايه Trichoderma virens و ۳ جدايهT. harzianum (T99, 110, 112) روي قارچ Sclerotinia sclerotiorum عامل بيماري پوسيدگي سفيد كلزا در شرايط آزمايشگاه بررسي گرديد. به اين منظور مكانيسم هاي مايكوپارازيتيسم، ميزان رقابت رشد ريسه ها، قدرت استقرار يا رشد قارچ، تاثير ترشحات فرار و غيرفرار جدايه هاي بالا روي قارچ S. sclerotiorum آزمايش شد. نتايج بررسي هاي آنتي بيوزيس نشان داد كه اين جدايه ها داراي فعاليت آنتي بيوزيس و هيپرپارازيتيسم هستند. T.virens از نظر ميزان رقابت رشد و استقرار بهتر از سه جدايه گونه T. harzianum شامل T110،T112 و T99 عمل كرد و پس از ۱۰،۷ روز توانست بيش از ۵۰ درصد سطح پرگنه قارچ عامل بيماري زا را بپوشاند. جدايه T.harzianum RN 120 از گرگان توانست رشد ريسه هاي قارچ عامل بيماري زا را به ميزان ۵/۷۱،۶۰ درصد در محيط كشت کاهش دهد. در آزمايش تاثير تركيبات فرار جدايه T. virens با حدود ۵۵،۴۰ درصد جلوگيري از رشد S. sclerotiorum داراي تاثير بالايي بود، همچنين با توليد ترشحات مايع خارج سلولي سبب جلوگيري از جوانه زني اسكلروت نيز گرديد. بررسي ميكروسكوپي نشان داد كه T. virens و T. harzianum مي توانند از طريق ريسه هاي باريك، پيچش فنري دور ريسه عامل بيماري زا و تشكيل اپريسوريوم (سوزن رخنه) به داخل ريسه قارچ S. sclerotiorum نفوذ و آن را پارازيته نمايد. در ميان جدايه هاي تريكودرما آزمايش شده براي اولين بار مشخص شد كه جدايه T. harzianum RN 120 جدا شده از مزارع گرگان مي تواند اسكلروت هاي قارچ عامل بيماري زا S. sclerotiorum را نابود نمايد.