مقاله بررسي توانايي باكتري هاي رودخانه كر در حذف بيولوژيکي جيوه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۹۷ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي توانايي باكتري هاي رودخانه كر در حذف بيولوژيکي جيوه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جيوه
مقاله حذف بيولوژيکي جيوه
مقاله باكتري هاي مقاوم به جيوه
مقاله رودخانه كر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كفيل زاده فرشيد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي نيما
جناب آقای / سرکار خانم: كارگر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كارگر مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جيوه يكي از سمي ترين فلزات سنگين مي باشد. استفاده هاي صنعتي از فلز سمي جيوه آلودگي محيط زيست را به همراه داشته است. يكي از بهترين راهكارها جهت حذف جيوه از طبيعت و پساب كارخانجات استفاده از باكتري هاي موجود در مناطق آلــوده مي باشد. اين باكتري ها از طريق فرآيند احياي Hg(II) به Hg(0) قادر به حذف جيوه از محيط اطراف خود هستند. رودخانه كر در استان فارس به دليل همجواري با صنايع مختلف، همواره آلودگي هاي زيست محيطي مختلف از جمله آلــودگي به جيــوه را متحمــل مي شود. در اين تحقيق نمونه گيري از آب و رسوبات ۴ ايستگاه در طول رودخانه كر در ۴ فصل سال (از تابستان ۱۳۸۵ تا بهار ۱۳۸۶) انجام گرفت. جداسازي باكتري هاي مقاوم از طريق غني سازي و كشت مستقيم در محيط جامد حاوي جيوه صورت گرفت. ميزان مقاومت باكتري ها در محيط كشت LB broth و در غلظت هاي ۱۰ تا ۹۰ ميلي گرم كلريد جيوه در هر ليتر، ارزيابي شد. توانايي حذف جيوه توسط مقاوم ترين باكتري هاي جدا شده، از طريق اندازه گيري ميزان جيوه باقي مانده در محيط كشت، محاسبه گرديد. گروه هاي باكتريايي مختلف نظير Bacillus sp. ,Pseudomonas sp., Serratia marcescens, E.coli.و … به عنوان باكتري هاي مقاوم به جيوه شناسايي شدند. برخي از باكتري ها قادر به تحمل غلظت ۷۰ ميلي گرم كلريد جيوه در هر ليتر نيز بودند. توانايي حذف جيوه در اين باكتري ها بين ۲۸ تا ۸۶ % متغير بود. بيشترين توانايي حذف جيوه در باكتري Pseudomonas sp.3 جدا شده در فصل بهار مشاهده شد. اين باكتري مي تواند كانديد مناسبي جهت به كارگيري در حذف زيستي جيوه از پساب كارخانجات باشد.