مقاله بررسي توانايي باکتري هاي جداسازي شده از لجن فعال در حذف ماده رنگزاي ريمازول بلاک B از محيط آبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سلامت و محيط زيست از صفحه ۳۸۹ تا ۳۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي توانايي باکتري هاي جداسازي شده از لجن فعال در حذف ماده رنگزاي ريمازول بلاک B از محيط آبي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنايع نساجي
مقاله ماده رنگزاي RB-B
مقاله مخلوط باکتريايي
مقاله تجزيه بيولوژيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهمني پگاه
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي كلانتري روشنك
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: جنيدي جعفري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سميت زياد، سرطان زايي و جهش زايي از جمله مشکلاتي است که مواد رنگزاي راکتيو براي پستان داران و موجودات آبزي ايجاد مي کنند. از جمله روش هاي متداول براي حذف مواد رنگزا مي توان به روش هاي فيزيکي و شيميايي نظير جذب، انعقاد، ته نشيني، فيلتراسيون و … اشاره نمود. به دليل محدوديت ها و مشکلات اين روش ها، تصفيه زيستي که روشي اقتصادي و موثر براي پالايش و آلودگي زدايي از فاضلاب هاي آلوده به مواد رنگزاست ترجيح داده مي شود، در اين تحقيق توانايي حذف ماده رنگزاي RB-B از محيط آبي توسط مخلوط باکتريايي در شرايط آنوکسيک مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: مخلوط باكتريايي از لجن فعال صنعت نساجي در محيط كشت لوريا براث حاوي ماده رنگزاي
RB-B به عنوان منبع كربن، غني سازي شد. سپس با استفاده از مخلوط باکتريايي حاصل، تجزيه زيستي در فاضلاب سنتتيک در چهار راکتور ناپيوسته مورد بررسي قرار گرفت. ميزان کاهش رنگ نمونه ها توسط اسپکتروفتومتر UV-vis و هم چنين ميزان رشد جمعيت ميکروبي بر اساس آزمايش MPN تعيين شد.
يافته ها: راندمان رنگزدايي توسط مخلوط باکتريايي در غلظت هاي ۵۰ و ۲۵۰ ميلي گرم بر ليتر در زمان هاي به ترتيب ۷۲ و ۱۴۴ ساعت (۳ و ۶ روز) بيش از ۹۹ درصد و براي غلظت ۵۰۰ ميلي گرم بر ليتر
۹۸٫۱ درصد در طول زمان ۲۴۰ ساعت (۱۰ روز) به دست آمد. نرخ کاهش ماده رنگزا براي غلظت هاي ۵۰، ۲۵۰ و ۵۰۰ ميلي گرم برليتر پس از حذف کامل به ترتيب به حدود ۰٫۶۹ ،۱٫۷۴ و ۲٫۰۰ ميلي گرم بر ليتر در ساعت رسيد.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد، باکتري هاي آلکالي ژنز دنيتروفيکانس و آلکالي ژنز زايلواکسيدانس جدا شده از لجن فعال توانايي خوبي در حذف ماده رنگزاي RB-B داشته و ميزان حذف توسط اين باکتري ها به غلظت اوليه رنگ بستگي دارد و با افزايش غلظت اوليه نرخ حذف ماده رنگزا افزايش مي يابد.