مقاله بررسي توانايي كلونيزاسيون لاكتوباسيلهاي جدا شده از پنير محلي و اتصال به سلول هاي پوششي لوله گوارش انسان، لاين سلولي Caco-2 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۲۷ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي توانايي كلونيزاسيون لاكتوباسيلهاي جدا شده از پنير محلي و اتصال به سلول هاي پوششي لوله گوارش انسان، لاين سلولي Caco-2
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كلونيزاسيون
مقاله لاكتوباسيلوس
مقاله اتصال
مقاله لاين
مقاله سلولي Caco-2

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري نصرآبادي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: تاج آبادي ابراهيمي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي هدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مطالعه ارزيابي توانايي کلونيزاسيون ۷ سويه لاکتوباسيل جدا شده از پنير محلي در دستگاه گوارش است. از اين رودر اين بررسي مقاومت در برابر pH اسيدي، املاح صفراوي و توانايي اتصال به سلول هاي کشت Caco-2 در شرايط  in vitro2سنجيده شده است. نتايج نشان داد تيمار ۲ ساعته اسيدي منجر به کاهش ۴ -۰ لگاريتمي جمعيت اين سويه ها گر ديدو ايزوله B1D2 کاملا به تيمار اسيدي مقاوم و هيچ کاهش جمعيتي نشان نداد. زمان تاخير رشد سويه ها درحضور املاح صفراوي بين ۲۵ تا ۱۸۰ دقيقه متغير بود و سويه BH1 با زمان تاخير رشد ۲۵±۴٫۸۰ مقاومترين سويه لاکتوباسيل نسبت به املاح صفراوي بود. اتصال سويه هاي لاکتوباسيل به سلول هاي کشت Caco-2 بسيار متغير بود. سويه GI2 کمترين اتصال و SL2 بالاترين اتصال را نشان دادند. ارزيابي مجموع اين سه عامل در شرايط in vitro نشان داد احتمالا سويه هاي SL2، SM1، BD2، SM3 جدا شده از پنير سنتي سمنان و بابل توانايي کلونيزاسيون در روده را دارند.