مقاله بررسي توانايي مدل هاي پيش بيني ورشکستگي آلتمن و اهلسون در پيش بيني ورشکستگي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در دانش و توسعه از صفحه ۱۹۳ تا ۲۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي توانايي مدل هاي پيش بيني ورشکستگي آلتمن و اهلسون در پيش بيني ورشکستگي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورشکستگي
مقاله نسبت مالي
مقاله مدل هاي پيش بيني ورشکستگي
مقاله مدل آلتمن
مقاله مدل اهلسون
مقاله تحليل تمايزي (مميزي) چندگانه
مقاله رگرسيون لجستيک (تحليل لوجيت)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قديري مقدم ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: غلام پورفرد محمدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نصيرزاده فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با گسترش روزافزون شركتهاي سهامي و متنوع شدن ساختار سرمايه آنها از يكسو و پديدار شدن بحرانهاي مالي شديد در ابعاد كلان و خرد اقتصادي از سوي ديگر، مالكان و ذينفعان مختلف بنگاه ها بدنبال ايجاد پوشش و سپري براي مصون كردن خود در مقابل اينگونه مخاطرات بوده اند و اين موضوع آنها را به استفاده از ابزارها و مدلهاي پيش بيني كننده براي ارزيابي توان مالي شركتها حساس و آگاه نموده است. هدف اين پژوهش، نخست مقايسه دو الگوي پيش بيني ورشكستگي آلتمن و اهلسون متناسب با شرايط محيطي ايران و دوم ارايه مدل آماري مناسب جهت پيش بيني نسبتا دقيق ورشکستگي شرکت ها در يک، دو و سه سال قبل از رويداد بحران مالي شرکت ها مي باشد، تا بتوان با استفاده از مدل مزبور وضعيت مالي شرکت ها و همچنين موضوع تداوم فعاليت آنها را بررسي و موجب ارتقا کيفي تصميم گيري سهامداران و ذينفعان مربوطه گرديد. يافته هاي تحقيق حاکي از آن است که بدون تغيير ضرايب و متغيرهاي مدل Z’ آلتمن(Altman, 1968)  و مدل اهلسون(Ohlson, 1980)  و همچنين استخراج مدل پيش بيني ورشکستگي طي روشهاي رگرسيون چندگانه و لجستيک، در مجموع بر اساس دقت برآورد مدل هاي مزبور، مدل ارايه شده توسط اهلسون و مدل استخراج شده طي روش رگرسيون لجستيك، دقت بالاتري در پيش بيني ورشکستگي شرکت ها دارا مي باشند.