مقاله بررسي توانايي Anodonta cygnea در جذب ترکيبات ازته و فسفاته در سيستم مدار بسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در شيلات از صفحه ۶۱ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي توانايي Anodonta cygnea در جذب ترکيبات ازته و فسفاته در سيستم مدار بسته
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنودونتا سيگنه آ
مقاله تصفيه زيستي فاضلاب
مقاله جذب فسفر
مقاله نرخ فيلتراسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساريخاني لاليك
جناب آقای / سرکار خانم: جوانشيرخويي آرش
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اونق مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق نرخ فيلتراسيون ترکيبات نيتروژنه و فسفاته آب در صدف آنودونتا سيگنه آ در يک سيستم مدار بسته مورد ارزيابي قرار گرفت. اين سيستم از يک مخزن اصلي ۱۰۰ ليتري و چهار مخزن ۲٫۵ ليتري (يکي از آنها به عنوان شاهد) و يک مخزن ۵۰ ليتري براي برگشت آب تشکيل شد. سه تيمار مختلف نيتروژن (۸۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ ميلي گرم بر ليتر) و فسفر (۲۰، ۴۰ و ۶۰ ميلي گرم بر ليتر) به صورت مجزا مورد آزمايش قرار گرفتند. در همه تيمارها، سه مرتبه نمونه برداري صورت گرفت. نتايج نشان داد که در هر سه تيمار با گذشت زمان از نرخ فيلتراسيون مواد آلاينده کاسته شد. همچنين با افزايش غلظت نيتروژن در محيط، ميزان فيلتراسيون آن توسط صدف افزايش يافت، به طوري که نرخ فيلتراسيون از ۶٫۵۳±۰٫۰۳ در تيمار اول به ۷٫۱۵±۰٫۰۲ در تيمار دوم و ۸٫۰۷±۰٫۰۵ ميلي ليتر بر دقيقه به ازاي هر گرم وزن خشك در تيمار سوم رسيد. نرخ فيلتراسيون فسفر نيز توسط صدف با افزايش غلظت فسفر افزايش يافت، به طوري که نرخ فيلتراسيون از ۵٫۶۱±۰٫۰۱ در تيمار اول به ۶٫۵±۰٫۰۴ در تيمار دوم و به ۷٫۵۸±۰٫۰۹ ميلي ليتر بر دقيقه به ازاي هر گرم وزن خشك در تيمار سوم رسيد. نتايج فيلتراسيون نيتروژن و فسفر نشان داد که آنودونتا سيگنه آ در جذب ترکيبات نيتروژني و فسفاته از کارآيي مناسبي برخوردار مي باشد.