مقاله بررسي توان رقابت پذيري برنج ايران: ارقام دانه بلند پرمحصول در استان گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۹۱ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسي توان رقابت پذيري برنج ايران: ارقام دانه بلند پرمحصول در استان گيلان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص هاي توان رقابتي
مقاله برنج دانه بلند پر محصول
مقاله گيلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدصفدر
جناب آقای / سرکار خانم: اتقايي كردكلايي ميلاد
جناب آقای / سرکار خانم: كاووسي كلاشمي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد جمعيت و افزايش مصرف سرانه برنج سبب شده تا توليد داخلي برنج پاسخگوي نياز داخلي نباشد و بازار مصرف داخلي، همواره نيازمند واردات انواع برنج خارجي باشد. اين در حالي است که رشد واردات برنج در سال هاي اخير، در تضاد با طرح خودکفايي برنج است، پرسش پيش روي اين است که آيا توليد کننده برنج پرمحصول استان گيلان با وجود انحرافات قيمتي در بازار برنج، مي تواند در بازارهاي داخلي و با ارقام مشابه وارداتي رقابت کند؟ براي پي بردن به اين موضوع در اين پژوهش به تعيين توان رقابت پذيري با استفاده از شاخص هاي نسبت هزينه خصوصي، توان رقابت داخلي و توان رقابت صادراتي (PCR، UCd و UCx) پرداخته شد. دوره زماني مورد مطالعه در اين پژوهش سال هاي زراعي ۱۳۸۲-۸۳ تا ۱۳۸۵-۸۶ بوده و رقباي خارجي مورد نظر در پژوهش شامل مصر، هندوستان، اروگوئه، پاکستان، تايلند و آمريکا مي باشند. نتايج نشان داد که توليد برنج دانه بلند پرمحصول در استان گيلان طي سال هاي زراعي ياد شده در مقايسه با توليدکنندگان عمده جهاني داراي توان رقابت پذيري داخلي است. اندازه ميانگين کوچک تر از واحد (۰٫۵۲) شاخص UCd بيانگر توان رقابت هزينه اي داخلي زراعت برنج دانه بلند پرمحصول در استان گيلان و مقادير بزرگ تر از واحد شاخص توان رقابت هزينه اي صادراتي (UCx) بيانگر عدم وجود توان رقابت صادراتي سامانه توليد برنج دانه بلند پرمحصول استان گيلان در مقايسه با ساير رقباي جهاني طي سال هاي مورد مطالعه است.