مقاله بررسي توان رقابت پذيري سامانه ي توليد ارقام مختلف برنج در استان گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۴۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي توان رقابت پذيري سامانه ي توليد ارقام مختلف برنج در استان گيلان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مزيت نسبي
مقاله توان رقابت صادراتي
مقاله برنامه ريزي خطي
مقاله برنج
مقاله استان گيلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاووسي كلاشمي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پيكاني غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صالح ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با بهره گيري از مطالعات ميداني و جمع آوري پرسش نامه از مزارع برنج هيبريد استان گيلان در سال زراعي ۸۵-۱۳۸۴ مزيت نسبي توليد اين رقم را مورد بررسي قرار داد. از سو ديگر، محاسبه سودآوري اجتماعي، توان رقابت صادراتي و استفاده از ره يافت برنامه ريزي خطي به منظور محاسبه شاخص هاي مزيت و الگوي کشت بهينه اجتماعي زراعت ارقام برنج دانه بلند مرغوب و پرمحصول در سناريوهاي مختلف از ديگر اهداف مورد نظر در اين پژوهش است. نتايج به دست آمده از محاسبه مزيت نسبي و توان رقابت صادراتي گوياي وضعيت برتر برنج دانه بلند پرمحصول در قياس با برنج دانه بلند مرغوب در سناريوهاي مختلف است. از سوي ديگر، الگوي برنامه ريزي خطي توسعه سطح زير کشت ارقام پرمحصول تا ۸۶ هزار هکتار را به منظور بيشينه سازي سود اجتماعي پيش نهاد کرد. با توجه به اهميت برنج در امنيت غذايي ايران، اصلاح سامانه توليدي براي کشت مکانيزه اين محصول و کاهش هزينه هاي توليد در جهت افزايش رقابت پذيري و جلوگيري از اثر منفي کاهش سياست هاي حمايتي الزامي است.