مقاله بررسي تورم و بيکاري در اقتصاد ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي اقتصادي ايران از صفحه ۲۳ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تورم و بيکاري در اقتصاد ايران
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منحني فيليپس
مقاله تكانه تورم
مقاله رويه فمباي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدصفدر
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده حيدر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از زمان انتشار اثر فيليپس در سال ۱۹۵۸، تحولات بسياري در ادبيات منحني فيليپس اتفاق افتاده است. در اين پژوهش با استفاده از داده هاي دوره زماني ۱۳۴۳-۱۳۸۶ و با نگاهي تازه به دنبال تبيين تكانه هاي تورم و ارتباط آن با بيكاري هستيم. در اين چارچوب، اثر تحولات بازارهاي كار، كالا و خدمات، و پول بر نوسان هاي تورم را بررسي مي كنيم. بدين منظور، متغيرهاي غيرقابل مشاهده توليد بالقوه، تورم انتظاري و بيکاري انتظاري را با استفاده از فيلتر هودريک – پرسکات محاسبه كرده و بر اساس آنها متغيرهاي مورد نياز را بازتعريف مي كنيم. روش شناسي پژوهش مبتني بر رهيافت فمباي براي انتخاب الگوي مناسب سري زماني، به برآورد الگوي خود توضيح برداري منجر شد. نتايج بيانگر نبود هر گونه رابطه معنادار بين نوسان هاي بيکاري و نوسان هاي تورم است. با توجه به تجربه هاي جهاني، به نظر مي رسد روابط منحني فيليپس در شرايط نزديك به اشتغال كامل برقرار مي شود؛ شايد بيش از سه دهه ركود تورمي در اقتصاد ايران دليل محكمي بر نبود چنين ارتباطي باشد.